خطرات مصرف جگر آب‌دار-عکاسی منظره - عکاسی منظره

خطرات مصرف جگر آب‌دار-عکاسی منظره

رئیس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای یزد گفت: افزایش کشتار خانگی گوسفندان در ماه رمضان خطر ابتلاء به تب کریمه کنگو را افزایش می‌دهد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار