دانشگاه تهران دو کتاب منتشر کرد-عکاسی منظره - عکاسی منظره

دانشگاه تهران دو کتاب منتشر کرد-عکاسی منظره

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش، انتشارات دانشگاه تهران همواره در تلاش است کتاب ها و دانش جدید در حوزه های مختلف علم را در اختیار مخاطبان اصلی کتاب یعنی دانشجویان و سایر دانش دوستان قرار دهد.

این انتشارات در تازه ترین های نشر خود کتاب هایی در حوزه های محیط زیست و مدیریت منتشر کرده که ایرنا در ادامه به معرفی این آثار می پردازد.

** کتاب “مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست”

کتاب مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست توسط حسن هویدی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و امین پاداش عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ۳۲۰ صفحه نوشته شده است.

این کتاب در ۷ فصل سامانه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست، مقدمه ای بر وسایل حفاظت فردی، اصول و مبانی ارگونومی، اصول و مبانی ایمنی در حریق، برگه اطلاعات ایمنی مواد، عوامل زیان آور محیط کار و استرس شغلی در محیط کار و مدیریت آن نوشته شده است.

در پیشگفتار این کتاب آمده است: «ترکیب یکپارچۀ بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) از عوامل ساختاری همگون و اثربخش است و انسان را در ارتباط سنجیده با دیگران و محیط اطراف قرار می دهد. چیدمان خردمندانۀ این سه موضوع، بازتابی فرهنگی و روانشناختی سازنده نیز در میان افراد جامعه دارد، انگیزه ای بسیار مناسبی برای ایجاد رفتار متناسب و درخور حیات طیبه فراهم می کند و تعاملات اجتماعی را بسیار ارتقا می دهد.»

**کتاب “مدیریت استراتژیک؛ مفاهیم و ابزار برای خلق راهبرد جهانی واقعی”

کتاب مدیریت استراتژیک؛ مفاهیم و ابزار برای خلق راهبرد جهانی واقعی نوشته جف دایر، پل گادفری، رابرت جنس و دیوید براینس در ۳۲۲ صفحه است که توسط محمد علی شاه حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و سعید امیر عبداللهیان ترجمه شده است.

این کتاب در ۶ بخش مروری اجمالی بر استراتژی، محیط خارجی، ماهیت مزیت رقابتی واحد کسب و کار، استراتژی های سطح بنگاه، استراتژی در محیط های پویا و ساخت و اجرای استراتژی به رشته تحریر درآمده است.

در پیشگفتار این کتاب آمده است: «ازآنجایی که هر زبانی حامل دانش و شناخت استفاده کنندگان آن است، توسعۀ ادبیات علمی و تخصصی مدیریت در زبان فارسی به توسعۀ پیچیدگی های شناختی کاربران آن منجر می شود. پیچیدگی شناختی، مدیران و متخصصان مدیریت را قادر می سازد مفاهیم و جزئیات آنها را دقیق تر شناسایی کنند و از این طریق، بهتر بتوانند آنها را به کار گیرند.»

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار