سیگار و قلیان، ذخیره تخمدان زنان را کاهش می دهند-عکاسی منظره - عکاسی منظره

سیگار و قلیان، ذخیره تخمدان زنان را کاهش می دهند-عکاسی منظره

امروزه تعداد زیادی از دختران و زنان اقدام به مصرف سیگار و قلیان می کنند و به احتمال فراوان از عوارض آن بر روی سلامت باروری اطلاعی ندارند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار