هوش مصنوعی، افسردگی کودکان را از صدای آنها تشخیص می‌دهد-عکاسی منظره - عکاسی منظره

هوش مصنوعی، افسردگی کودکان را از صدای آنها تشخیص می‌دهد-عکاسی منظره

پژوهشگران آمریکایی، نوعی الگوریتم یادگیری ماشینی ارائه داده‌اند که می‌تواند با تحلیل صدای کودکان، افسردگی آنها را تشخیص دهد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار