یک عامل اختلالات تغذیه‌ای در دختران-عکاسی منظره - عکاسی منظره

یک عامل اختلالات تغذیه‌ای در دختران-عکاسی منظره

نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است که مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها و سایر داروهای ضدعفونت با بروز اختلالات تغذیه‌ای در دختران نوجوان مرتبط است.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار