ارسال رایگان فروشگاه اینترنتی خانومی (هوای پاک)

تاریخ انتشار پست : 1394-10-29 دسته : لوازم آرایشی
روز هوای پاک، در واقع یک بهانه هست، یک تذکری، که یادمان بیاید هوا می تواند پاک هم باشد، اگر ما به اندازه کافی به این موضوع اهمیت بدهیم و هر کدام به اندازه خودمان سهمی در کاهش تولید آلودگی داشته باشیم.به گفته مدیران فروشگاه اینترنتی خانومی، این فروشگاه در راستای هوای پاک و برای برداشتن قدمی در این راستا، قرار است به مدت...