لباس هایِ تکراری کیت میدلتون دَر مراسم مختلف

تاریخ انتشار پست : 1395-3-18 دسته : افراد مشهور
تصویر کیت میدلتون روی جلد «Vogue»

اگر فکر می کنید که شما تنها فردی هستید که مجبورید یک لباس را در مراسم متفاوت به تن کنید، سخت در اشتباهید. چهره های مشهور از جمله دوشس کمبریج، کیت میدلتون هم با آن مقام و ثروت اش، یک لباس را بارها و طی سالیان متفاوت به تن می کند.


 برترین ها: اگر فکر می کنید که شما تنها فردی هستید که مجبورید یک لباس را در مراسم متفاوت به تن کنید، سخت در اشتباهید. چهره های مشهور از جمله دوشس کمبریج، کیت میدلتون هم با آن مقام و ثروت اش، یک لباس را بارها و طی سالیان متفاوت به تن می کند.

 کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون

لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


کیت میدلتون بیش از دیگر اعضای خانواده سلطنتی انگلستان در میان مردم طرفدار دارد. دلایل این محبوبیت متعدد است و می تواند از منظر متفاوت تحلیل شود ولی نکته ای که برای ما اهمیت دارد و می تواند مورد توجه خانم ها نیز قرار گیرد، این است که وی از پوشیدن لباس تکراری در مراسم متفاوت هراسی ندارد.

تصاویری که در اینجا برایتان آورده ایم، کیت میدلتون را در مراسم متفاوت اما با لباس هایی یکسان نشان می دهد.

لباس های کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


2012

لباس های کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


2014

 کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


2015

لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون


2011

لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون


2014

لباس های کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


2015

لباس های کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


2011

 کیت میدلتون, کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون


2012

لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون


2013

لباس های کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


2016

لباس های کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


 2014

لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون


 2015

لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون


2013

لباس های کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


2015

 کیت میدلتون, کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون


2015

 کیت میدلتون, کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون


2016

 کیت میدلتون, کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون


2006

 کیت میدلتون, کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون


2011

لباس های کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


 2012

لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون


2012

 کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


2014

 کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


 2012

 کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


2016

 کیت میدلتون, کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون


 2014

 کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


2016

لباس های کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


 2014

 کیت میدلتون, کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون


2014

 کیت میدلتون, کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون


2016

 کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


2011

لباس های کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


2012

 کیت میدلتون, کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون


2015

لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون


2015

 کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


2016

 کیت میدلتون, کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون


2012

 کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


2013

لباس های کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


 2012

 کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


2014

لباس های کیت میدلتون, لباس های کیت میدلتون, کیت میدلتون


2016

تصویر «کیت میدلتون» در هند

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :