تصویر پاراف امام خمینی بَر نامه هاشمی

تاریخ انتشار پست : 1395-4-1 دسته : تاریخ و تمدن
تصویر پاراف امام خمینی بَر نامه هاشمی

بعد اَز تصویب طرح عدم کفایت سیاسیبنی صدر توسط مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس وقت نامه ای را بِه امام خمینی(ره) نوشت.


به نقل از گروه تاریخ مشرق؛ بعد اَز عزل بنی صدر اَز فرماندهی کل قوا، دَر 20 خرداد 60، مهدی نصیری لاری بَرای اولین بار دَر مجلس درباره عزل رئیس جمهور سخن گفت وَ بعد اَز آن 120 نفر اَز نمایندگان مجلس طرح بررسی عدم کفایت سیاسیبنی صدر بَرای ریاست جمهوری را بِه مجلس ارائه کردند. این طرح کِه با اکثریت 2/3 آرای نمایندگان بِه مجلس تقدیم شده بود نشان می داد کِه نظر اکثر نمایندگان بَر عدم کفایت سیاسیرئیس جمهور است.

بعد اَز تصویب طرح بررسی عدم کفایت سیاسیبنی صدر اَز سوی مجلس، تعداد زیادی اَز مردم مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده وَ خواهان رسیدگی فوری بِه مسئله کفایت سیاسیبنی صدر شدند.

*بررسی طرح عدم کفایت بنی صدر اَز سوی مجلس

روز شنبه 30 خرداد 60، طرح بررسی عدم کفایت بنی صدر دَر مجلس شروع شُد وَ دَر آن جلسه ابتدا عزت الله سحابی وَ سبعد معین فر بِه عنوان مخالفان برکناری بنی صدر صحبت کردند. معین فر دَر ابتدا با بیان اینکه بِه دلیل سخنرانی دَر حمایت اَز بنی صدر دیگر تأمین جانی نخواهد داشت، سعی دَر تحت تأثیر دادن نمایندگان داشت. وی دَر ادامه عنوان کَرد شرایط موجود را شرایط خوبی بَرای مطرح کردن این طرح نمی داند وَ سعی کَرد نشان دهد کِه اگر اشکالاتی هم دَر عملکرد رئیس جمهور وجود داشته باشَد تنها تخلف او را اثبات می کند. وی سعی کَرد بِه صورت ضمنی این طرح را بِه سلایق حزبی اکثریت مجلس ارتباط دهد. این سخنان معین فر، روز پس توسط حضرت آیت الله خامنه ای مورد نقد وَ رد قرار گرفت.

بعد اَز سخنان حامیان بنی صدر، دکتر ولایتی بِه عنوان موافق طرح برکناری رئیس جمهور، دلایلی دَر موافقت با این طرح اعلام کَرد اَز جمله: 1- بنی صدر تفکیک کننده قوا بود 2- رفتار وی دَر طول این مدت حاکی اَز دورویی وَ دوچهرگی وَ غدر وَ حیله بوده اَست 3- عدم صداقت سیاسی بنی صدر 4- ترویج اخلاق استکباری توسط او 5- ترویج وَ اعمال خودمحوری 6- اتحاد با دشمنان قسم خورده داخلی وَ خارجی اسلام 7- تلاش بَرای بی اعتبار کردن نهادهای انقلابی کِه استوانه هایِ این انقلاب هستند 8- بی اعتبار کردن اسلام وَ رشد ملی گرایی وَ هر نوع مکتب وَ تفکر ضد اسلامی دَر مقابل اسلام 9- بی اعتبار کردن یاران امام(ره) 10- متشکل کردن ضدانقلاب زیر چتر دفتر هماهنگی (اسنادی کِه اَز دفتر هماهنگی بِه دست آمده این را نشان می دهد) 11- ایجاد جو روانشناسی تخریب و....

در ادامه دکتر زرگر صحبت کَرد وَ بِه طرح هایِ متفاوت بَرای انحراف سایر انقلاب ها اشاره کرد. وی سبعد حضور بنی صدر را با طرح وَ برنامه بَرای انحراف انقلاب ایران دانست وَ بِه سیر حضور او اَز پیش اَز انقلاب تا آن زمان اشاره کرد.

روز 31خرداد 1360 نخستین ناطق، علی اکبر معصومی بود کِه درباره التقاط فکری بنی صدر صحبت کَرد وَ بعد اَز او خلخالی بِه شورش هایِ مسلحانه تهران وَ لزوم رسیدگی بِه پرونده بنی صدر اشاره کرد. علاوه بَر این، ارتباط رئیس جمهور با آمریکا وَ نیز اغتشاشات روزهای گذشته بِه عنوان دلایلی بَر عدم کفایت سیاسیبنی صدر مطرح شد.

در نهایت ساعت 4:30 بعدازظهر تصمیم مجلس مبنی بَر تصویب عدم کفایت بنی صدر با 177 رای موافق، 12 رای ممتنع وَ یِک رای مخالف اعلام شد. بِه دنبال عزل بنی صدر، حجت الاسلام قدوسی دادستان انقلاب اسلامی حکم بازداشت وی را صادر کرد.

*نامه رئیس وقت مجلس بِه امام(ره) درباره تصویب طرح عدم کفایت سیاسیبنی صدر

بعد اَز تصویب طرح عدم کفایت سیاسیبنی صدر توسط مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس وقت نامه ای را بِه امام خمینی(ره) نوشت کِه دَر آن نامه آمده بود:

«بسم الله الرحمن الرحیم

محضر شریف حضرت آیت ‏اللّه‏ العظمی امام خمینی ـ ادام ‏اللّه‏ ظله

محترماً بِه عرض می ‏رساند، رأی مجلس شورای اسلامی دَر جلسۀ مورخ 1360/3/31 بعد اَز بحث وَ بررسی با حضور 190 نفر بِه شرح زیر:

آرای موافق: 177

رأی مخالف: یِک نفر

آرای ممتنع: دوازده نفر

در مورد آقای سید ابوالحسن بنی‏ صدر بَر این قرار گرفت کِه "آقای ابوالحسن بنی ‏صدر بَرای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد" بِه موجب اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب بَرای اتخاذ تصمیم بِه خدمت امام عظیم ‏الشأن نقل از می‏ گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی

60/3/31 ـ اکبر هاشمی رفسنجانی»

رئیس جمهور, امام خمینی, کفایت سیاسی, پاراف امام خمینی نامه هاشمیعکس

کفایت سیاسی, بنی صدر, هاشمی رفسنجانی, رئیس جمهور, امام خمینی

* صدور حکم عزل بنی صدر توسط امام خمینی(ره)

در روز اول تیرماه 1360 نیز امام خمینی(ره) با صدور حکمی عزل بنی صدر اَز مقام ریاست جمهوری را رسما اعلام کردند. متن حکم امام (ره) بِه شرح زیر است:

«بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم

بعد اَز رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بَر اینکه آقای ابوالحسن بنی‏ صدر بَرای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد، ایشان را اَز ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم.
اول تیرماه 60

روح‏ اللّه‏ الموسوی الخمینی»

*مرکز اسناد انقلاب اسلامی

منبع: مشرق نیوزپاسخ ابراهیم یزدی بِه ادعای بی بی سی فارسی دَر خصوص نامه امام خمینی به کارتر

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :