جشن عروسی ترکمن ها

تاریخ انتشار پست : 1395-6-28 دسته : اخبار اجتماعی
جشن عروسی ترکمن ها

جشن عروسی در میان ترکمن ها آداب و رسوم خاصی دارد که از گذشته های دور به یادگار مانده است. در این نقل از یکی از جشن های عروسی گمیش تپه در ماه قربان برگزار می شود به عکس کشیده شده است.

عروسی, ترکمن, عروسی, جشن عروسی ترکمن

عروسی, ترکمن

ترکمن, ترکمن, عروسی, جشن عروسی ترکمن

عروسی, ترکمن, عروسی, جشن عروسی ترکمن

عروسی, عروسی, ترکمن, جشن عروسی ترکمن

ترکمن, عروسی, ترکمن, جشن عروسی ترکمن

عروسی, عروسی, ترکمن, جشن عروسی ترکمن

ترکمن, ترکمن, عروسی, جشن عروسی ترکمن

عروسی, ترکمن, عروسی, جشن عروسی ترکمن

عروسی, ترکمن, عروسی, جشن عروسی ترکمن

ترکمن, عروسی, ترکمن, جشن عروسی ترکمن

عروسی, ترکمن, عروسی, جشن عروسی ترکمن

ترکمن, ترکمن, عروسی, جشن عروسی ترکمن

ترکمن, عروسی, ترکمن, جشن عروسی ترکمن

عروسی, عروسی, ترکمن, جشن عروسی ترکمن

ترکمن, عروسی, ترکمن, جشن عروسی ترکمن

عروسی, عروسی, ترکمن, جشن عروسی ترکمن

عروسی, عروسی, ترکمن, جشن عروسی ترکمن

عروسی, عروسی, ترکمن, جشن عروسی ترکمن

عروسی, عروسی, ترکمن, جشن عروسی ترکمن

عروسی, ترکمن, عروسی, جشن عروسی ترکمن

ترکمن, عروسی, ترکمن, جشن عروسی ترکمن


جشنواره فرش دستباف ترکمن در گلستان

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :