تصاویر جهاد نکاح داعش وَ بازگشت دختران باردار بِه کشورشان

تاریخ انتشار پست : 1395-4-16 دسته : بین الملل
داعش، 18 زن عراقی را برای جهاد نکاح اسیر کرد

بازگشت زنانی کِه بَرای "جهاد نکاح" بِه سوریه وَ عراق رفته بودند؛ بِه بحرانی بزرگ بَرای جامعۀ اردن تبدیل شده است.


به نقل از گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان بِه نقل اَز خبرگزاری شام نیوز، بازگشت زنانی کِه بَرای "جهاد نکاح" بِه سوریه وَ عراق رفته بودند؛ بِه بحرانی بزرگ بَرای جامعۀ اردن تبدیل شده است.

بر این اساس، منابع امنیتی اردنی خبر دادند تنها دَر سال 2015، بیش اَز 30 دختر اَز دانشجویان دانشگاه هایِ اردن، دَر حالی کِه یا باردار بودند یا دچار بحران هایِ حاد روانی، بِه این کشور بازگشتند.

جنایات داعش, جنگ سوریه, جهاد نکاح, جهاد نکاح داعش بازگشت دختران باردار کشورشانتصاویر

جنایات داعش, جنگ سوریه, جهاد نکاح, بارداری دختران در جهاد نکاح, اخبار داعش, داعش, رقه, زنان اردنی داعش, بین الملل, تجاوز جنسی

این منابع امنیتی گفتند: «چراغ خطر زمانی روشن شُد کِه سه تن اَز زنان اردنی کِه بَرای جهاد بِه سوریه رفته بودند، دَر اواسط ماه آوریل 2015 (اواخر فروردین 1394) بِه اردن برگشتند. دولت اردن، بِه همین سبب، رسماً نظارت بَر مساجد وَ فروشگاه هایِ پوشاک زنانه را شروع کرد، اما دَر همان حال، 28 دختر اردنی دیگر، بِه کشور برگشتند وَ اعتراف کردند کِه شمار دیگری اَز زنان اردنی همچنان دَر عرصۀ جنگ دَر سوریه حضور دارند وَ اکثر آن ها دَر شهر رقه بِه سر می برند.

رقه, زنان اردنی داعش, بین الملل, جهاد نکاح داعش بازگشت دختران باردار کشورشانتصاویر


زنان اردنی داعش, داعش, بین الملل, جهاد نکاح داعش بازگشت دختران باردار کشورشانتصاویر


جهاد نکاح, جنایات داعش, اخبار داعش, جهاد نکاح داعش بازگشت دختران باردار کشورشانتصاویر


به گفتۀ این منابع "نقل از هایی کِه توسط مجله ای انگلیسی کِه دَر سال 2014 منتشر شد، فاش کَرد زنان اردنی، بعد اَز تونسی ها، دَر رتبۀ دوم اَز زنانی هستند کِه بَرای جهاد نکاح بِه عراق وَ سوریه رفته اند، اما اردنی ها دَر آن زمان، بِه سبب کمبود اطلاعات این موضوع را انکار کردند".

این منبع افزود: "اما اکنون ناچاریم این حقیقت را فاش کنیم، زیرا جامعۀ اردن باید ما را دَر عبور اَز این بحران یاری کنند. ما با تفکراتی تندرو وَ منحرف مواجهیم کِه شاید مردم مساجد با آن ها موافق نباشند، اما مطمئناً شیوخ مساجد آن ها را می پذیرند!"

تجاوز جنسی, داعش, جنایات داعش, جهاد نکاح داعش بازگشت دختران باردار کشورشانتصاویر


زنان اردنی داعش, جهاد نکاح, رقه, جهاد نکاح داعش بازگشت دختران باردار کشورشانتصاویر


گفتنی اَست کِه روزنامۀ انگلیسی "تلگراف"، دَر اواخر سال 2014، با انتشار نقل ازی فاش کَرد "اکثر زن هایی کِه بِه گروه تروریستی داعش پیوسته اند، اردنی هستند".

این روزنامه همچنین دربارۀ خطر این زن ها هنگام بازگشت بِه کشورشان هشدار داده بود.

محاصره ۳۰۰ زن عربستانی جهاد نکاح داعش دَر فلوجه

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :