دبیرستان امام خمینی، سند فرهنگی وَ اجتماعی خطه دارالمومنین

تاریخ انتشار پست : 1395-4-3 دسته :
پسر آیت الله کمره ای سندسازی بی بی سی درباره امام خمینی (ره) را تکذیب کَرد

دبیرستان ماندگارامام خمینی با قابلیت هایِ خاص خود، سند فرهنگی وَ اجتماعی خطه دارالمومنین اَست وَ باید اسناد آن بِه عنوان میراث معنوی شناسایی وَ حفظ شود.


تاسیس, امام خمینی, دبیرستان ماندگار, کاشان, گرامیداشت به نقل از گروه استان هایِ باشگاه خبرنگاران جوان اَز اصفهان،مدیر آموزش وَ پرورش کاشان دَر آیین گرامیداشتتاسیس دبیرستان ماندگار امام خمینیکاشان افزود: نقش این دبیرستان دَر روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و روشنگری مردم دَر پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی سند ماندگار تاریخ وَ تمدن این خطه است.
به گفته "محمود خدمتی" تقدیم 114 شهید دانش آموز این دبیرستان دَر دوران دفاع مقدس بِه عنوان یِک رقم بی سابقه اَست کِه عظمت خودآگاهی وَ بینش آنها باید بِه هَمه نسلها منتقل شوَد .

وی بااشاره بِه تاریخ تاسیس دبیرستان امام خمینیکاشان اظهار داشت: اهدای زمین این مجموعه توسط مرحوم حسن تفضلی دَر هشتاد سال قبل، می تواند الگوی شایسته ای باشَد کِه صاحبان صنایع بَرای پیشبرد اهداف آموزش وَ پرورش مشارکت فعال داشته باشند.

وی تصریح کرد: دبیرستان امام خمینیکاشان شاهد روشنی بر پیشگامی این منطقه دَر مسیر توسعه انسانی وَ اجتماعی اَست وَ دَر زمانی کِه کشورهای غربی به طرف توسعه صنعتی پیش می رفتند مرحوم تفضلی با مشارکتی بیشتر اَز سهم دولت، ایجاد محیط انسانی را مورد توجه قرار داد.

مدیر دبیرستان ماندگارامام خمینیکاشان نیزگفت: این دبیرستان بِه استناد پیشینه تاریخی وسوابق درخشان علمی، آموزشی وَ فرهنگی درپانصد وَ بیستمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش وپرورش به تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1389 بِه عنوان دبیرستان ماندگار معرفی شد.

"حسین مقنی" افزود: تاکنون 44 مرکز آموزشی در ایران بِه عنوان مدرسه ماندگار معرفی شده کِه چهار واحد آن دَر استان پهناور اصفهان قرار گرفته اَست وَ دبیرستان ماندگارامام خمینیکاشان یکی اَز آنها است.

تعطیلی اماکن تاریخی ـ فرهنگی یزد دَر سالروز رحلت امام خمینی (ره)

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :