درمان بیماری هایِ MS وَ دیابت با دارو های گیاهی

تاریخ انتشار پست : 1395-4-8 دسته :
درمان مشکل بی خوابی با کمک داروهای گیاهی

مدیر انجمن تغذیه ایران گفت: بسیاری اَز بیماری ها اَز جمله بیماری MS وَ دیابت با داروهای گیاهی وَ طبیعی دَر کشور درمان می شوند.

دیابت, بیماری, درمان, درمان بیماری MS دیابت دارو گیاهی

دیابت, بیماری, درمان, اردبیل, دارویی, ام اس, گیاهان

به نقل از گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان اَز اردبیل؛ مریم بدرحسینی در همایش تغذیه طبیعی راهی بَرای سلامتی دَر دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل اظهار داشت: یکی اَز اولویت هایِ اساسی انجمن تغذیه ایران ارائه راهکارها وَ پیشنهادها بِه منظور درمان بسیاری اَز بیماری ها اَز جمله بیماری هایِ MS وَ دیابت اَست کِه دَر این زمینه تاکنون بسیاری از بیماران با استفاده اَز میوه وَ داروهای طبیعی وَ گیاهی بهبود یافته اند.

وی بِه اشاره بِه اینکه هم اکنون انجمن تغذیه ایران بِه موفقیت هایِ قابل توجهی در عرصه درمان وَ بهبود بیماری ها دست یافته است، افزود: بسیاری اَز بیماران از کشورهای متفاوت بَرای درمان بِه انجمن تغذیه ایران مراجعه کرده اند کِه درمان این بیماران با موفقیت همراه بوده است.

مدیر انجمن تغذیه ایران با بیان اینکه متاسفانه بسیاری اَز غذاهای مصرفی در ایران با حرارت همراه می شود، گفت: این حرارت دادن مواد غذایی سبب می شوَد که ویتامین هایِ مفید موجود دَر ماده غذایی اَز بین رفته وَ افراد را با بیماری هایِ مختلف مواجه سازد.

وی تصریح کرد: استفاده اَز فست فود باعث بروز برخی بیماری ها می شوَد کِه نیاز اَست مردم اَز غذاهای طبیعی وَ سالم اَز جمله میوه جات کِه بِه طور طبیعی دَر دل طبیعت می روید استفاده کنند.

مدیر انجمن تغذیه ایران دَر ادامه اظهار کرد: دَر حال حاضر بیش اَز 40 هزار نفر عضو انجمن هستند وَ روز بِه روز بَر تعداد این آمار افزوده می شوَد وَ افزایش مراجعات بِه انجمن تغذیه بِه علت بهبود سریع بیماری هایِ متفاوت اَست کِه امیدواریم با استفاده اَز غذاهای طبیعی وَ ترویج این فرهنگ بسیاری اَز بیماری ها دَر کشور کاهش یابد.
داروهای گیاهی مفید برای درمان شپش سر

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :