رمزگشایی راز بزرگ انجیل با حفاری هایِ جدید باستان شناسان

تاریخ انتشار پست : 1395-4-21 دسته : مجازی
رمزگشایی اَز دی ان ای سگهای باستانی

یک کشف جدید باستان شناسی دَر فلسطین اشغالی می تواند بِه حل وَ رفع یکی اَز بزرگ ترین سؤالات وَ معماهای کتاب مقدس انجیل کمک کند وَ شواهد بزرگی دَر مورد مردمان باستانی فلسطین بدست بدهد. اینکه این مردمان کِه بوده وَ اَز کجا آمده بودند؟


به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،یک کشف جدید باستان شناسی دَر فلسطین اشغالی می تواند بِه حل وَ رفع یکی اَز بزرگ ترین سؤالات وَ معماهای کتاب مقدس انجیل کمک کند وَ شواهد بزرگی دَر مورد مردمان باستانی فلسطین بدست بدهد. اینکه این مردمان کِه بوده وَ اَز کجا آمده بودند؟

باستان شناسان, شهر باستانی فلسطین, راز انجیل, رمزگشایی راز انجیل حفاری باستان شناسان

باستان شناسان, شهر باستانی فلسطین, راز انجیل

بعد اَز حدود سی سال حفاری یِک شهر باستانی فلسطین (Philistine) تیمی اَز باستان شناسان بِه یِک گورستان رسیده اند کِه بِه عقیده آن ها، مربوط بِه مردمان باستانی این منطقه وَ دَر حومه «آشکلون» دَر فلسطین اشغالی فعلی است.

پیش اَز هر چیز باید بِه این نکته اشاره کرد، مردمان فلسطین، افرادی بوده اند کِه دَر انجیل اَز آن ها یاد شده. دَر این کتاب مقدس فلسطین مجموعه ای اَز پنج شهر وَ متشکل اَز غزه، آشکلون، اشدود، اکرون وَ گاث بوده است. توضیحات انجیل این پنج شهر را دَر یِک دوره زمانی، خطرناک ترین دشمن پادشاهی اسرائیل خطاب نموده، ولی نسخه هایِ دیگر انجیل اَز این مردمان بِه عنوان «ملت بیگانه» بِه جای مردم فلسطین یاد کرده است.

شهر باستانی فلسطین, راز انجیل, باستان شناسان, رمزگشایی راز انجیل حفاری باستان شناسان


در مورد مردم باستانی فلسطین تا کنون چیز زیادی نمی دانستیم. خطرناک ترین دشمنان اسرائیل باستان ۱۲ قرن قبل اَز میلاد مسیح دَر این منطقه اَز مدیترانه ساکن بودند؛ اما سبک زندگی وَ خاستگاه آن ها نا مشخص بوده است.

در کشف جدید باستان شناسان دَر گورستان نزدیکی آشکلون، بقایای استخوان ها وَ ابزارهایی یافته شده کِه متعلق بِه حدود ۳ هزار سال قبل هستند کِه می تواند کلیدهایی بَرای حل معمای سبک زندگی فلسطینیان وَ اینکه هویت وَ اصالت آن ها مربوط بِه کجا وَ چه دوره ای اَست بِه دست دهد. هنوز مسائل بسیاری دَر مورد اصالت وَ خاستگاه آن ها وجود دارد.

«دانیل مستر» باستان شناس دانشگاه ایلینویز دَر این باره می گوید: وقتی این گورستان را دَر نزدیکی یکی اَز شهرهای فلسطین پیدا کردیم، می دانستیم کِه این کلید ها را یافته ایم. ما اکنون نخستین گورستان فلسطینیان را کِه تا کنون کشف شده، دَر اختیار داریم.

باستان شناسان, شهر باستانی فلسطین, راز انجیل, رمزگشایی راز انجیل حفاری باستان شناسان


باستان شناسان, شهر باستانی فلسطین, راز انجیل, رمزگشایی راز انجیل حفاری باستان شناسان


این کشف جدید منجر بِه یافته شدن بقایای ۱۵۰ تن دَر مقبره هایِ متفاوت شده کِه دَر برخی اَز این مقبره ها، اشیای پیچیده وَ عجیبی نیز وجود داشته است. محققان همچنین موفق بِه کشف DNA اَز طریق استخوان ها شده اند وَ امیدوارند، بِه زودی با آزمایش هایِ دقیق، اصالت وَ خاستگاه مردم فلسطین را پیدا کنند.

«لاورنس استاگر» باستان شناس کِه سرپرستی تیم حفاری آشکلون را اَز سال ۱۹۸۵ بَر عهده داشته است، درباره این کشف می گوید: اکنون باید دَر مورد این فرضیه کِه مردم باستانی فلسطین مردمانی بِه دور اَز فرهنگ وَ تمدن بوده اند تجدید نظر کنیم. فلسطینیان باستان شهرت بدی تا کنون داشته اند کِه امروز با این کشف، این شهرت بد رفع وَ معماهای دیگر مربوط بِه آن ها نیز حل خواهد شد.

راز انجیل, شهر باستانی فلسطین, باستان شناسان, رمزگشایی راز انجیل حفاری باستان شناسان


شهر باستانی فلسطین, باستان شناسان, راز انجیل, رمزگشایی راز انجیل حفاری باستان شناسان


البته دَر سال هایِ گذشته، برخی بقایای انسانی دَر سایت هایِ حفاری مربوط بِه فلسطینیان پیدا شده بود؛ اما این نمونه ها شواهد کافی بَرای محققان دَر راستای حل مسائل وَ سوالات کلیدی بِه دست نمی داد. محققان این پروژه حفاری را بَرای سه سال مخفی نگاه داشته بودند تا مانع اَز حضور یهودیان افراطی وَ ایجاد اخلال اَز سوی آن ها دَر این تحقیق بزرگ شوند. «دانیل مستر» دَر این باره گفته: بَرای مدت زمانی طولانی مجبور بودیم زبان خود را گاز بگیریم!

اکنون محققان بقایای انسانی وَ ابزارهای یافته شده دَر این حفاری را بَرای مطالعات بیشتر بِه یِک چادر امن منتقل کرده اند وَ برخی اَز ابزارهای آسیب دیده جزء بِه جزء وَ با دقت دَر حال تعمیر هستند. محققان همچنین دقیق محل یافتن بقایای انسانی وَ ابزار ها را نقشه برداری کرده اند تا اقدام بِه تولید یِک نقشه سه بعدی کامل اَز منطقه حفاری کنند.

نکته جذاب آنکه فلسطینیان باستان مردگان خود را بِه همراه یِک بطری عطر نزدیک صورت مرده بِه خاک می سپردند. دَر نزدیکی پاهای مردگان سبوهایی قرار می دادند کِه بِه احتمال عمده دَر آن ها روغن، شراب یا غذا بوده است. دَر برخی موارد، باستان شناسان شواهدی اَز دفن مردگان بِه همراه جواهرات یافته اند وَ برخی نیز بِه همراه سلاح هایِ خود دفن شده بودند.

منبع: تابناک

بازداشت یِک تیم حفاری غیر مجاز آثار باستانی

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :