ماجرای پیامک اینترنت مصرف منصفانه چیست؟

تاریخ انتشار پست : 1395-4-15 دسته : مجازی
ماجرای پیامکی علیه سیدحسن خمینی / کدام روحانی حقوق 100 میلیونی دارد؟!

در اینترنت هایی کِه با نام نا محدود ارائه میشود تبصره ای وجود دارند بِه نام مصرف منصفانه کِه موجب بحث وَ حاشیه هایی شده است.


به نقل از خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان دَر چند روز گذشته عکس پیامکی دَر شبکه هایِ اجتماعی دست بِه دست میشود کِه دَر آن یکی اَز اپراتور ها سرویس اینترنت نامحدود 1 تا 11 بامداد را دَر ساعت ده وَ پنجاه دقیقه حذف وَ اَز آن بعد مصرف را بِه صورت آزاد محاسبه کرده است.

اینترنت همراه, اینترنت نامحدود, 3G, ماجرای پیامک اینترنت مصرف منصفانه

اینترنت همراه, اینترنت نامحدود, 3G, 4g, ایرانسل, adsl, حذف بسته اینترنت, اینترنت, مصرف غیر منصفانه, wimax, همراه اول, مصرف منصفانه, رایتل, اینترنت پرسرعت

همینطور شخص دیگری اَز اپراتور خود ناراضی بوده وَ می گوید من دَر بسته بلند مدتی کِه خریدم 22 گیگابایت اینترنت روزانه داشتم وَ آن را بین دوستانم بِه اشتراک گذاشتم پس اَز چند ساعت بدون اینکه حجم اینترنت من بِه پایان برسد این کمپانی دَر پیامکی ضمن حذف بسته من بِه علت مصرف غیر منصفانه دَر بازه زمان مشخص ، کل مقدار مصرف شده را با تعرفه آزاد محاسبه کرده وَ 90 هزارتومان بِه من ضرر خورد. سوال این اَست کِه مگر کل حجم آن بسته روزانه بَرای مصرف من نبوده ،حال آن را بِه جای کل دوره میخواهم دو روزه استفاده کنم، مشکل کجاست؟

از اراده دهندگان اینترنت کِه جویا میشویم اَز سیاست مصرف منصفانه حرف میزنند.

سیاستی بِه نام مصرف منصفانه اردیبهشت ماه سال قبل هم خبر ساز بود کِه دَر آن اینترنت نامحدود کمپانی مخابرات حذف وَ با طرح هایِ حجمی جایگزین شُد وَ این امر موجب نارضایتی مشترکین گشته بود.
برخی اَز ارائه دهندگان اینترنت هم اَز سیاستی دیگر بَرای مشترکین بسیار پرمصرف خود استفاده میکنند. قطعا تبلیغات کمپانی هایِ متفاوت را با عنوان هایی شبیه سرعت " تا 16 مگابیت بَر ثانیه" یا اصطلاحا " up to 16 mbps " شنیده اید.
برخی اَز آنها بِه جای حذف بسته بَرای مشترکین بسیار پرمصرف سرعت را کمی تقلیل میدهند البته این مورد معمولا بَرای کمپانی ها وَ کافی نت هایی کِه با آن کمپانی ها قرار داد میبندند اعمال میشود نه مصرف کننده عادی!
این ها هَمه وضعیت هایِ متفاوت کشف شده تا کنون بَرای اعمال سیاست منصفانه است.

اما نکته مهم این اَست کِه اگر این بسته هایِ اینترنت یا بهتر اَست بگوییم قراردهای اینترنت ارائه کنندگان با مشترکین، محدودیت حجمی دارد حال هرچه قدر هم عمده ، چرا اَز نام نامحدود استفاده میشود. وَ این عمل نوعی فریب تلقی نمیشود؟

گفته میشود سیاست مصرف منصفانه موضوعی معمول بَرای هَمه ارائه کنندگان اینترنت اَست وَ دَر سایت هَمه کمپانی ها بِه مصرف منصفانه اشاره شده اَست ،که البته باید گفت کلمه مصرف منصفانه کاملا مبهم است. بَرای مثال شرکتی بَر این اساس محدودیت حجمی بسته نامحدود (!) خود را 30 گیگابایت بَرای 10 ساعت دَر نظر گرفته اَست با این استدلال کِه بِه ندرت کسی میتواند بِه این مصرف برسد مگر آنکه اینترنت بین چندین نفر بِه اشتراک گذاشته شود.

با هَمه این تفاسیر هنوز سوال باقی میماند چرا بِه جای کلمه نامحدود ، محدودیت 30 گیگابایتی دَر نام بسته مورد نظر اشاره نمیشود.
آیا استفاده اَز کلمه نامحدود نوعی فریب وَ دروغ بَرای تبلیغات بیشتر وَ اغوا کردن نیست ؟
اگر کمپانی هایِ متفاوت بِه جای این کار کاملا دقیق شرایط محصول خود را بَرای مشترک تشریح کُنند ، موجب اعتماد بیشتر بِه جای سلب اعتمادی کِه اتفاق افتاده نمیشد؟؟

مسئولین سازمان تنظیم مقررات ارتباطات دَر این مورد میگویند هیچ گونه مصوبه ای دَر مورد اینترنت نامحدود وجود ندارد وَ کمپانی ها ملزم هستند بِه مفاد توافقات خود با مشترکین وفادار باشند.
حسین فلاح جوشقانی سرپرست معاونت نظارت وَ اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات دَر گفت وگو با یکی اَز خبرگزاری ها گفته است: دَر حالتی کلی لازم اَست هر اپراتور پیش اَز ارائه تمام بسته ها وَ خدمات ارزش افزوده، موضوع را بِه اطلاع سازمان تنظیم مقررات ارتباطات برساند.

فلاح دَر ادامه سخنان خود گفت: :در خصوص بسته هایِ ۱۲ ساعته نیز هیچگونه هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات صورت نگرفته وَ همان طور کِه اشاره شُد ما هم مصوبه ای دَر خصوص اینترنت نامحدود نداریم وَ لازم اَست اپراتورها براساس قراردادی کِه با مشترکان خود می بندند بِه ارائه ی سرویس مربوطه اقدام کرده و پیش اَز فعال سازی بسته ها، اطلاعات کامل را دَر اختیار مشترکان خود قرار دهند.
مشترکانی کِه بِه واسطه این موضوع متضرر شده اند می توانند اَز طریق سامانه ۱۹۵ موضوع را پیگیری کرده وَ دَر راستای جبران خسارت خود عمل کنند.

با توجه بِه سخن بالا میتوان گفت مفاد توافق ، شرایط بسته اَست کِه دَر مثال ما نامحدود بَرای 10 ساعت بین 1 تا 11 بامداد اَست بِه علاوه تبصره ای مبهم وَ تعریف نشده بِه نام مصرف منصفانه کِه جایگزین اطلاع رسانی دَر مورد محدودیت حجمی 30 گیگابایتی این بسته شده است.

به هر حال باید دید اقدام سازمان تنظیم مقرارت وَ همینطور کمپانی هایِ ارائه کننده اینترنت چه تصویر العملی دَر برابر این موضوع نشان میدهند.

نقل از اَز : محمد حسین حاجی

ماجرای پیامک هایِ تخریبی علیه سیدحسن

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :