مراسم افطار رئیس جمهور با ورزشکاران / عکس

تاریخ انتشار پست : 1395-3-31 دسته : آخرین اخبار گوناگون
مراسم افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران / تصاویر

مراسم افطار رئیس جمهور با ورزشکاران یکشنبه شب با حضور ورزشکاران وَ مسئولین حوزه ورزش دَر سالن اجلاس سران برگزار شد.ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, افطار روحانی با ورزشکاران, ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکاران

روحانی, عکس, ضیافت رئیس جمهور, ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, افطار روحانی با ورزشکاران


افطار روحانی با ورزشکاران, روحانی, ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانضیافت رئیس جمهور, افطار روحانی با ورزشکاران, روحانی, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانافطار روحانی با ورزشکاران, ضیافت رئیس جمهور, ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانافطار روحانی با ورزشکاران, عکس, روحانی, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانروحانی, عکس, ضیافت رئیس جمهور, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, افطار روحانی با ورزشکاران, ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانروحانی, ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, ضیافت رئیس جمهور, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانعکس, افطار روحانی با ورزشکاران, ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانعکس, ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, ضیافت رئیس جمهور, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانافطار روحانی با ورزشکاران, ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, افطار روحانی با ورزشکاران, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانروحانی, افطار روحانی با ورزشکاران, روحانی, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانضیافت رئیس جمهور, ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, عکس, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, روحانی, عکس, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانضیافت رئیس جمهور, روحانی, عکس, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانروحانی, عکس, ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانروحانی, عکس, ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانروحانی, افطار روحانی با ورزشکاران, ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانضیافت رئیس جمهور, عکس, روحانی, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانعکس, افطار روحانی با ورزشکاران, روحانی, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانافطار روحانی با ورزشکاران, عکس, عکس, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, روحانی, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, افطار روحانی با ورزشکاران, عکس, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانافطار روحانی با ورزشکاران, روحانی, ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانافطار روحانی با ورزشکاران, ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, عکس, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانضیافت افطار روحانی با ورزشکاران, روحانی, افطار روحانی با ورزشکاران, مراسم افطار رئیس جمهور ورزشکارانمنبع: مشرق نیوزفیلم مراسم باشکوه ادای سوگند رئیس جمهوری تایوان

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :