دانلود چالش هایِ دریایی سپاه پاسداران بَرای آمریکا پس اَز برجام

تاریخ انتشار پست : 1395-3-21 دسته :
اطلاعیه نیروی دریایی سپاه پاسداران درباره مرحوم ناظری

ایران توانایی هایِ پیشرفته ای بَرای کنترل تنگه هرمز وَ عبور وَ مرور اَز آن دارد. راهبرد ایران هجوم بِه دارایی هایِ نیروی دریایی آمریکا، با ناوگان قایق هایِ کوچک وَ شمار بالایی اَز موشک هایِ کروز ضدکشتی است. با این رویکرد نامتقارن، ایران می تواند ناوهای متعارف عبوری اَز هرمز را درهم بکوبد.


گروه جنگ نرم مشرق- اندیشکده آمریکایی «مطالعات راهبردی وَ بین المللی» (csis) دَر یکی اَز جدیدترین نقل ازات خود با عنوان «دریانوردی دَر آب هایِ خلیج (فارس) پس اَز توافق هسته ای» بِه رویکرد جنگ نامتقارن نیروی دریایی سپاه پاسداران دَر خلیج فارس بِه ویژه دَر مقابل آمریکایی ها پس اَز شرایط جدید دَر دوران برجام پرداخته وَ حتی راه هایی بَرای مقابله با این تکتیک ها ارایه کرده است.

خلیج فارس, تاکتیک نامتقارن دریایی, تنگه هرمز

قواعد تعامل, موشک های کروز, ندسا, خلیج فارس, تاکتیک نامتقارن دریایی, تنگه هرمز, قایق های تندرو, نیروی دریایی ایالات متحده

نقل از اندیشکده آمریکایی "مطالعات راهبردی وَ بین المللی" با عنوان «دریانوردی دَر آب هایِ خلیج (فارس) پس اَز توافق هسته ای»

چالش های دریایی ایران بَرای سیاست آمریکا

این نقل از چالش هایِ دریایی ایران وَ آمریکا را این گونه توضیح می دهد: «تحریکات دریایی ایران مدت هایِ طولانی یِک عامل خشم آمریکا وَ متحدان وَ شرکای منطقه ای آن بوده است. حال کِه کشورهای 1+5 وَ ایران دَر حال انجام تعهدات برجام هستند، تحریکات نیروی دریایی ایران، یِک چالش جدید بَرای آمریکا است. رویدادهای غیرعمدی دریایی می تواند دامنه وسیعی اَز اهداف منطقه ای آمریکا را دَر برابر ایران بِه خطر بیاندازد. اهدافی کِه شامل اجرای برجام، عملیات ضدتروریستی علیه داعش، ایجاد ثبات دَر عراق، سوریه وَ یمن، وَ تعهد مستمر بِه امنیت خلیج فارس می شود. ایران دَر سه دهه گذشته بَرای تامین منافع خود دَر خلیج فارس بَر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متکی بوده است، وَ این اَز طریق ترکیبی اَز واسطه ها (پراکسی ها) وَ توانایی هایِ «نامتقارن» در کشورها وَ نقاط همسایه با اکثریت شیعه انجام می گیرد تا منافع منطقه ای ایران ارتقاء پیدا کند وَ نیروهای سیاسی کِه برنامه سیاست خارجی آن را تضعیف می کنند، به حاشیه رانده شوند.

موشک هایِ کروز, ندسا, نیروی دریایی ایالات متحده


ایران دَر سه دهه گذشته بَرای تامین منافع خود دَر خلیج فارس بَر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متکی بوده است

این برنامه- مخلوطی از منافع ژئوپلیتیک وَ فرقه ای- اَز آن جا کِه موجب تشدید رقابت ایران با سعودی ها و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می شود، اهمیت می یابد. اصطکاک ایران-سعودی دَر منطقه، بِه ویزه دَر خلیج فارس، نه تنها همچنان امنیت خلیج فارس را شکل می دهد، بلکه چالش هایی جدیدی را برای سیاست آمریکا دَر منطقه دَر دوره پسابرجام ایجاد خواهد کرد. توقیف دو قایق گشتی و دستگیر ده تفنگدار آمریکایی دَر خلیج فارس، تنها چند روز پس اَز آغاز اجرای برجام، نه تنها مخالفت هایِ درونی حکومت ایران را با نزدیکی بِه غرب یادآور می شود، کِه نشان می دهد تحریکات دریایی، ابزاری بَرای سیاست ایران باقی خواهد ماند».

قایق هایِ تندرو, تنگه هرمز, نیروی دریایی ایالات متحده


توقیف دو قایق گشتی و دستگیر ده تفنگدار آمریکایی دَر خلیج فارس، تنها چند روز پس اَز آغاز اجرای برجام، نه تنها مخالفت هایِ درونی حکومت ایران را با نزدیکی بِه غرب یادآور می شود، کِه نشان می دهد تحریکات دریایی، ابزاری بَرای سیاست ایران باقی خواهد ماند

اندیشکده آمریکایی سبعد بِه رویکرد نامتقارن ایران دَر دریا می پردازد: «چالش هایِ دریایی نامتقارن ایران می تواند خطر اشتباه محاسبه را دَر خلیج فارس افزایش دهد وَ بِه طور بالقوه اهداف منطقه ای کلان آمریکا را تهدید کند. بازدارندگی دَر برابر رفتار تهاجمی ایران، همزمان، تلاش برای تعامل با این کشور، اصلی ترین آزمون هم بَرای راهبرد نظامی وَ هم دیپلماسی آمریکا در منطقه خواهد بود. اهداف منطقه ای کلان امریکا دَر خلیج فارس اَز این قرارند: تضمین جریان آزاد انرژی (از خلیج فارس) به اقتصاد جهانی، مبارزه با تروریسم وَ تکثیر تسلیحات کشتارجمعی وَ حفظ تعهدات نسبت به متحدان وَ شرکای منطقه ای».

این نقل از دَر ادامه می نویسد: «اگر ایران مطابق با توافق عمل کند، تقریبا تمام تحریم هایِ بین المللی بَر نفت وَ بخش هایِ بانکی برداشته خواهد شد. بخشی اَز درآمد صادرات جدید نفت بِه سوی ترمیم زیرساخت ها و اقتصاد داخلی جریان می یابد. بخش هایی اَز درآمد جدید نیز بِه توانمندسازی ویژگی های سپاه پاسدارن وَ میانجی هایِ منطقه ای ایران دَر منطقه اختصاص خواهد یافت. دَر جولای 2015، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، ژنرال مارتین دمپسی، 4 فعالیت ایران را کِه مایه نگرانی امریکاست را چنین برشمرد: استمرار برنامه موشک هایِ بالستیک، استفاده از بدیل ها وَ واسطه هایِ منطقه ای، استفاده اَز مین هایِ دریایی وَ فعالیت زیردریا».

مرکز «مطالعات راهبردی وَ بین المللی» با بیان این کِه موضع نیروهای امریکایی دَر غرب آسیا (خاورمیانه) این اَست کِه قدرت خود را بِه رخ بکشند وَ اهداف امنیتی آمریکا را دَر منطقه پیش ببرند، می نویسد: «کشورهای عرب خلیج فارس اکنون بیش اَز آن کِه اَز برنامه هسته ای ایران نگران باشند، دغدغه رفتار تهاجمی ایران را دارند کِه ثبات خلیج فارس را بِه خطر می اندازد. دَر نتیجه، آن ها تلاش دارند تا سیاست خارجی فعالانه تری را دَر پیش بگیرند، بِه ویژه ائتلاف بِه رهبری عربستان بَرای مقابله با حوثی هایِ یمن کِه امریکا، بِه رغم انحرافی کِه این مساله در مبارزه با داعش دَر سوریه ایجاد می کرد، محتاطانه اَز آن حمایت می کند».

خلیج فارس, تاکتیک نامتقارن دریایی, موشک هایِ کروز


چالش هایِ دریایی نامتقارن ایران می تواند خطر اشتباه محاسبه را دَر خلیج فارس افزایش دهد وَ بِه طور بالقوه اهداف منطقه ای کلان آمریکا را تهدید کند

توانایی هایِ نظامی ایران وَ جنگ نامتقارن

اندیشکده آمریکایی با بیان اینکه اتکاء ایران بر تاکتیک هایِ نامتقارن، اَز توانایی هایِ نظامی متعارف محدود آن سرچشمه می گیرد، بِه تشریح مفصل رویکرد نامتقارن سپاه پاسداران اَز منظر خود می پردازد: «تاکتیک هایِ نامتقارن بَرای ایران یِک پوشش بَرای عملیات علیه رقبایش ایجاد می کند وَ هم زمان راه انکار هوشمندانه ای را هم بَرای اجتناب اَز مواجهه با واکنش تلافی جویانه سریع وَ تقابل مستقیم با آمریکا باز می گذارد. دَر حالی که استعداد نیروی انسانی رزمی ایران با همسایگان بی واسطه اش دَر خلیج فارس رقابت می کند، دارایی هایِ هوایی، زمینی وَ دریایی ایران بِه لحاظ فناوری، فروتر اَز دشمنان اصلی آن است؛ آمریکا وَ کشورهای شورای همکاری ده ها میلیارد دلار صرف مدرن سازی زرادخانه خود دَر ده سال گذشته کرده اند.

ایران توانایی هایِ «ضد-دسترسی/محدودسازی» پیشرفته ای بَرای کنترل تنگه هرمز وَ عبور وَ مرور اَز آن دارد. راهبرد ایران دَر این ایست-بازرسی بالقوه دریایی، هجوم بِه دارایی هایِ نیروی دریایی آمریکا، با ناوگان قایق هایِ کوچک وَ شمار بالایی اَز موشک هایِ کروز ضدکشتی قابل حمل، بِه همراه موشک های کروز دفاع ساحلی ابداعی خود این کشور است. با این رویکرد نامتقارن، ایران می تواند ناوهای متعارف وَ کشتی هایِ تجاری عبوری اَز هرمز را منکوب کند.

قواعد تعامل, تاکتیک نامتقارن دریایی, موشک هایِ کروز


تاکتیک هایِ نامتقارن بَرای ایران یِک پوشش بَرای عملیات علیه رقبایش ایجاد می کند وَ هم زمان راه انکار هوشمندانه ای را هم بَرای اجتناب اَز مواجهه با واکنش تلافی جویانه سریع وَ تقابل مستقیم با آمریکا باز می گذاردنیروی دریایی سپاه پاسداران (ندسا) حدود 20000 پرسنل، دارای طیف متوعی اَز شناورها وَ چند صد قایق هجومی است. این نیرو کِه مسئول امنیت خلیج فارس است، فرماندهی دفاع ساحلی را به عهده دارد کِه شامل یِک تیپ ضدکشتی مجهز بِه موشک هایِ «کرم ابریشم» است. ندسا اَز طیفی از قایق هایِ کوچک وَ چابک وَ مینی زیردریایی ها برخوردار اَست کِه می توانند ناوهای بزرگ تر آمریکایی را محاصره کنند. آن ها 4 زیردریایی کوچک دارد کِه دَر اصل ساخت کره شمالی هستند وَ 4 تا هم دَر دست تولید دارند. شماری اَز قایق هایِ گشتی سپاه به موشک هایِ ضدکشتی وَ اژدر مجهز هستند کِه آتش بار یگان موشکی ساحلی را تقویت می کنند. سپاه می تواند کشتی هایِ عبوری اَز خلیج فارس را با لانچرهای سیار اَز خط ساحلی، جزایر مجاور وَ سکوهای نفتی خود هدف قرار دهد. بِه علاوه، تقریبا هَمه قایق هایِ گشتی وَ بسیاری اَز کشتی های تجاری ایران می توانند دَر خلیج فارس با مین هایِ زیرسطحی، مین ریزی کنند. ایران حدود 5000 مین دریایی دَر سیاهه دارایی هایِ دریایی خود دارد وَ دَر مواجهات قبلی آن ها را بِه کار گرفته است.تنگه هرمز, نیروی دریایی ایالات متحده, موشک هایِ کروز


تقریبا هَمه قایق هایِ گشتی وَ بسیاری اَز کشتی های تجاری ایران می توانند دَر خلیج فارس با مین هایِ زیرسطحی، مین ریزی کنند

ندسا بِه همراه نیروی دریایی متعارف ایران (ارتش) نمی تواند مدتی طولانی تنگه هرمز را ببندد، ولی می تواند کشتی رانی را دَر خلیج فارس بین 5 تا 10 روز بِه شدت محدود کند. ندسا برای هجوم با تعداد بالای شناور وَ تاکتیک «بزن وَ فرار کن» طراحی شده است؛ ندسا می تواند به کشتی ها یا بِه سکوهای نفتی، نیروگاه ها، تاسیسات آب شیرین کن مستقر دَر ساحل، بِه سرعت وَ با کم ترین پیش آگاهی حمله کند. شمار عمده (قایق ها) وَ تاکتیک هایِ آن، کار درگیری وَ نابودی تک تک آن ها را دَر جریان درگیری، بسیار دشوار می کند.

سیستم اس-300 ایران اگر دَر ارتفاعات مشرف بِه تنگه هرمز مستقر شود، می تواند بِه طور مستقیم سوپرنفتکش ها و کشتی هایِ جنگی آمریکا را تهدید کند. بِه علاوه، دهه ها تحریم نظامی ایران آن ها را مجبور کرده کِه تولیدات دفاعی داخلی خود را شکل دهند کِه سازنده دامنه ای اَز سیستم ها، شامل موشک هایِ بالستیک وَ خودروهای نظامی زمینی وَ شناورهای دریایی می شود».دینامیک سیاسی و منافع ایران دَر خلیج فارس

مرکز «مطالعات راهبردی وَ بین المللی» با اشاره بِه برجام وَ تعامل ایران با غربی ها کِه مباحثات درونی چشمگیری را درون حلقه هایِ حاکم بَر ایران ایجاد کرده است، دولت کنونی ایران را طرفدار همکاری بیشتر با غرب می داند کِه بِه دنبال کاهش تحریم ها اَست تا اوضاع وخیم اقتصاد ایران را اَز طریق ادامه فروش نفت وَ گاز طبیعی بهبودی وسیع ببخشد.

خلیج فارس, تنگه هرمز, قایق هایِ تندرو


هدف راهبردی اولیه ایران دَر دوره پسابرجام، حفاظت اَز منافعش دَر خلیج فارس اَست کِه مبتنی بَر مقابله با تجاوز بِه حوزه نفوذ خود دَر خلیج فارس از سوی ائتلاف آمریکایی-سعودی است

این نقل از سبعد هدف راهبردی اولیه ایران دَر دوره پسابرجام را این گونه شرح می دهد: «حفاظت اَز منافعش دَر خلیج فارس اَست (همین طور شام وَ آسیای مرکزی وَ جنوب آسیا) کِه مبتنی بَر مقابله با تجاوز بِه حوزه نفوذ خود دَر خلیج فارس از سوی ائتلاف آمریکایی-سعودی است. هم زمان، ایران یِک فضای کافی را هم بَرای مشارکت در تضمین ترانزیت تجاری اَز طریق هرمز وَ منافع اقتصادی ناشی اَز آن، باز می گذارد. ارسال سلاح وَ حمایت محسوس اَز شبه نظامیان وابسته وَ بازیگران سیاسی دَر سوریه، عراق، یمن، دَر کنار انتقال دریایی نفت وَ گاز مایع (با وجود رکود قیمت نفت) شواهد این رویکرد ایران هستند. یِک اقدام توازن بخش (از سوی آمریکا) نیازمند سیاست هایِ توامان تقابلی وَ تعاملی-مطابق با راهبرد ایران- است».

چالش ها وَ پیامدها برای سیاست آمریکا

اندیشکده آمریکایی سبعد بِه روابط سرد اعراب وَ آمریکا وَ منازعه دریایی ایران وَ آمریکا می پردازد: «بی اعتمادی عمیق عرب هایِ خلیج فارس بِه ایران وَ انگیزه هایِ منطقه ای آن (آنها برجام را یِک خیانت اَز سوی آمریکا می دانند) وَ این باور کِه آمریکا قصد دارد خود را اَز مسایل غرب آسیا (خاورمیانه) کنار بکشد وَ بَر آسیا تمرکز کند، باعث شده کِه روابط شرکای منطقه ای عرب با آمریکا رو به سردی بگذارد. همین موضوع، آن ها را واداشته کِه سعی کُنند بَرای ملاحظات امنیتی خود، خودشان وارد عمل شوند. نمونه آن، عملیات نظامی امارات دَر لیبی دَر 2014 بود. دَر جنگ ائتلاف به رهبری عربستان علیه حوثی هایِ یمن، نخستین بار بود کِه سعودی دَر اتحاد با کشورهای عرب هم پیمان، با سلاح هایِ آمریکایی، خود راسا جنگی را آغاز کرد. این استقلال جدید در کنار برنامه آمریکا بَرای تقویت نظامی شرکاء، می تواند توانایی آمریکا را بَرای زدن حرف آخر دَر استفاده اَز زور دَر منطقه زیر سوال ببرد.

افزایش توان دریایی ایران وَ تحریکات آن، وَ همچنین استقلال عمل شرکای خلیج فارس می تواند باعث تشدید خصومت وَ ایجاد درگیری شوَد وَ پای امریکا را بِه منازعه بکشد. حتی با وجود برتری دریایی آمریکا، توانایی ها وَ تاکتیک هایِ نامتقارن ایران، بِه آن انتخاب هایِ بیشتری برای قدرت نمایی علیه نیروی دریایی متعارف می دهد کِه دَر غیر این صورت (یعنی دَر حالت متقارن)، این انتخاب ها را نداشت.  تاکتیک هایِ نامتقارن بِه ایران این اجازه را می دهد کِه امتیازات خود را بَرای تعقیب وَ گریز و مانور دَر اطراف ناوهای آمریکایی افزایش دهد وَ آزادی عمل بیشتری دَر خلیج فارس بِه دست بیاورد. استفاده اَز تسلیحات متعارف بیشتر، مثل موشک هایِ ضدکشتی وَ موشک هایِ کروز، حتی چالش بزرگ تری (برای آمریکا وَ عرب هایِ خلیج فارس) است.

ندسا, موشک هایِ کروز, تاکتیک نامتقارن دریایی


تاکتیک هایِ نامتقارن بِه ایران این اجازه را می دهد کِه امتیازات خود را بَرای تعقیب وَ گریز و مانور دَر اطراف ناوهای آمریکایی افزایش دهد وَ آزادی عمل بیشتری دَر خلیج فارس بِه دست بیاورد

به علاوه، مرکزیت-زدایی از فرماندهی دَر ندسا وَ تبدیل آن بِه سیستم «دفاع موزاییکی»، می تواند ریسک سوءتفاهم و تشدید تنش را بالا ببرد، چرا کِه هر فرماندهی این اختیار را دارد کِه داوری خود را درباره «قواعد تعامل» وَ کاربرد زور، مبنای عمل قرار دهد. نبود قواعد تعامل مشترک، مزاحمت مکرر ایرانی ها برای کشتی هایِ آمریکایی دَر خلیج فارس وَ نبود مکانیزم هایِ مدیریت بحران بین آمریکا و ایران، می تواند خطر تشدید تنش وَ اشتباه محاسبه را بَرای ایران، آمریکا وَ کشورهای خلیج بالا ببرد».

این نقل از دَر ادامه احساس بی اعتمادی ایران بِه آمریکا را این گونه توضیح می دهد: «جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران، بِه پیشنهادات آمریکا مشکوک اَست وَ باور دارد کِه حتی مهربانانه ترین اقدامات اعتمادساز (از سوی آمریکا)، تعدی بِه توان آن بَرای کنترل خلیج فارس است. ندسا بِه طور خاص بِه طرح هایی چون مکانیزم هایِ ارتباطی مشترک بین آمریکا و ایران وَ قواعد تعامل دَر خلیج فارس، بِه چشم تلاش بَرای تضعیف اراده ایران بَرای کنترل خلیج فارس، بِه عنوان حوزه نفوذ این کشور، نگاه می کند. آمریکا باید مشخص کند کِه تا چه میزان می خواهد بِه ایران درباره ملاحظات امنیتی این کشور دَر خلیج فارس اطمینان دهد».

نتیجه وَ توصیه هایی برای سیاست آمریکا

مرکز «مطالعات راهبردی وَ بین المللی» دَر بخش پایانی نتیجه گیری می کند: «پس اَز برجام، توانایی ها وَ راهبرد نامتقارن دریایی ایران، چالشی بَرای آمریکا خواهد بود. توانایی هایِ فزاینده ایران می تواند حداقل ریسک سوءمحاسبه وَ تشدید تنش را بالا ببرد و حداکثر، دارایی ها وَ تاسیسات آمریکا وَ شرکای خلیجی وَ اهداف کلان سیاست آمریکا را در منطقه تهدید کند. آمریکا باید یِک رویکرد چندبعدی نسبت بِه ایران وَ شرکای منطقه ای خود دَر پیش بگیرد کِه مبتنی بَر ایجاد ارتباط وَ هم زمان تقویت توان بازدارندگی است. گرچه ارتباطاتی در سطح تاکتیکی میان نیروی دریایی آمریکا وَ ندسا دَر خلیج فارس اتفاق افتاده است، هیچ رابطه نهادینه یا توافقی بَرای تنش زدایی یا تعدیل مناقشه وجود ندارد».

خلیج فارس, قواعد تعامل, موشک هایِ کروز


پس اَز برجام، توانایی ها وَ راهبرد نامتقارن دریایی ایران، چالشی بَرای آمریکا خواهد بود

این نقل از دَر انتها با اشاره بِه این کِه مکانیزم هایِ عملیاتی وَ تاکتیکی مستقیم وَ قوی میان آمریکا وَ ایران دَر خلیج فارس می تواند به انتقال مستقیم اطلاعات حیاتی وَ کاهش پتانسیل تنش کمک کند، توصیه هایِ زیر را بَرای دولت آمریکا مطرح می ‎کند:

ایجاد ارتباط

-اتنقال ریسک ها و تبعات تحریکات ایران بِه شبکه هایِ چندگانه تصمیم سازی دَر جمهوری اسلامی دَر سطح تاکتیکی وَ سیاسی-نظامی.

- ایجاد کانال های ارتباط تاکتیکی میان نیروی دریایی آمریکا وَ ایران، آغاز ارتباط با نیروی دریایی متعارف وَ امتداد آن بِه ندسا دَر طول زمان وَ ارتباطات سیاسی سطح بالا اَز طریق مذاکرات 5+1.

-ایجاد مکانیزم های مدیریت بحران بَرای تنش زدایی، شامل خط تماس اضطراری میان فرماندهان نظامی آمریکا و ایران. مانورهای مبتنی بَر چنین طرح هایی باید دربرگیرنده شرکای خلیج فارس هم باشد تا دَر آن ها نسبت بِه این مکانیزم ها اعتماد وَ اطمینان ایجاد کند وَ جلوی اقدام محتمل آن ها را علیه ایران بگیرد.

-تعیین وَ اجرای قواعد تعامل دَر خلیج فارس. آمریکا باید روشن کند کِه تبعاتی بَرای تحریکات ایران وجود دارد و دَر این زمینه خیال شرکاء را راحت کند.

تنگه هرمز, خلیج فارس, موشک هایِ کروز


پیشنهاد اندیشکده آمریکایی: ایجاد کانال های ارتباط تاکتیکی میان نیروی دریایی آمریکا وَ ایران

تقویت بازدارندگی

-استفاده اَز شبکه ای وسیع اَز متحدان وَ شرکای آمریکا دَر منطقه برای ردگیری تحرکات ایران وَ افزایش ویژگی هایِ اطلاعاتی، مراقبت وَ شناساسی برای شرکای عرب وَ اسراییل (رژیم صهیونیستی).

-متنوع سازی سرمایه گذاری دریایی آمریکا وَ شرکای منطقه ای دَر سطوح مختلف، شامل قایق هایِ گشت ساحلی و شناورهای چابک موشک انداز بَرای مقابله با ناوگان هجومی سبک وَ سریع ندسا.

- ادامه استقرار منظم و دوره ای کشتی هایِ نیروبر، رزمناوها، ناوشکن جهت بازدارندگی معمول وَ هماهنگ کردن این اقدامات با نیروی دریایی فرانسه وَ دَر بلندمدت نیروی دریایی انگلیس (اگر کشتی هایِ آن پای کار بیایند).

- طراحی مانورهای چندجانبه بَرای تعیین ویژگی هایِ گشت دریایی وَ مین زدایی شرکاء وَ متحدان منطقه ای.

- تامین اسکورت فوری برای کشتی هایِ تجاری شرکای منطقه ای کِه توسط ندسا متوقف می شوند.

- ادامه تامین کمک هایِ لازم بَرای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بَرای بِه دست آوردن وَ بِه کارگیری دفاع موشکی بالستیک وَ سایر سیستم هایِ دفاع موشکی دَر مقابل توسعه موشکی ایران- بِه ویژه علیه موشک هایِ کروز ساحل بِه دریا.

این رویکرد آمریکا را قادر می سازد کِه جلوی رفتار تهاجمی ایران را دَر خلیج بگیرد وَ خطر سوء محاسبه را کاهش می دهد، دَر حالی کِه هم زمان ارتباط با ایران را بهبود می دهد کِه در بلندمدت می تواند اراده ایران را جهت نقش آفرینی مثبت دَر امنیت منطقه ای محک بزند.

معرفی مرکز «مطالعات راهبردی وَ بین المللی» (csis)

مرکز «مطالعات راهبردی وَ بین المللی» (csis) با 50 سال قدمت، یِک سازمان پژوهشی غیرانتفاعی وَ دوحزبی دَر آمریکا اَست کِه وظیفه آن تعیین چشم اندازهای راهبردی وَ سرفصل هایِ سیاست گذاری بَرای تصمیم گیران سیاسی دَر ایالات متحده است.

ندسا, ندسا, موشک هایِ کروز


ساختمان مرکزی csis

این مرکز، کِه مقر مرکزی آن دَر واشنگتن قرار دارد، هر ساله دَر قالب مقالات تفصیلی وَ تحلیلی دَر باب موضوعات مهم سیاست خارجی آمریکا، توصیه هایی را دَر باب شیوه مواجهه با این مسایل، بِه مراکز تصمیم گیری وَ سیاست گذاری آمریکا ارایه می دهد.

خلیج فارس, قایق هایِ تندرو, تاکتیک نامتقارن دریایی


وظیفه مرکز «مطالعات راهبردی وَ بین المللی» تعیین چشم اندازهای راهبردی وَ سرفصل هایِ سیاست گذاری بَرای تصمیم گیران سیاسی دَر آمریکا است

از مشاوران وَ اعضای هیات امنای این مرکز می توان بِه زبیگنیو برژینسکی (مشاور اسبق امنیت ملی)، هنری کیسینجر (وزیر اسبق امور خارجه)، هارولد براون (وزیر اسبق دفاع)، فرانک کارلوجی (وزیر اسبق دفاع وَ مشاور اسبق امنیت ملی)، برنت اسکوکرافت (مشاور پیشین امنیت ملی)، لئون پانتا (وزیر سابق دفاع) وَ ریچارد آرمیتاژ (معاون پیشین وزارت خارجه) اشاره کرد. مطابق انتظار، بخش اعظم مدیران وَ اعضای این اندیشکده پرنفوذ آمریکایی را هم یهودیان تشکیل می دهند. رییس هیات مدیره فعلی، «تامس جی. پریتزکر» وَ مدیر عامل آن «جان جِی. هامره»، هر دو یهودی هستند.

نقل از «دریانوردی دَر آب هایِ خلیج (فارس) پس اَز توافق هسته ای» نیز بِه قلم «ملیسا جی.دالتون»، عضو ارشد این مرکز وَ مدیر داخلی آن، نوشته شده است.

قایق هایِ تندرو, تاکتیک نامتقارن دریایی, موشک هایِ کروز


ملیسا جی. دالتون نویسنده نقل از

تمرکز خانم دالتون بَر مسایل استراتژیک غرب آسیا (خاورمیانه)، سیاست خارجی ایران، رابطه ایران وَ رژیم صهیونیستی، برنامه هسته ای ایران وَ غیره است. او دَر این نقل از بِه چالش هایِ ایجاد شده اَز جانب «نیروی دریایی سپاه پاسداران» بَر سر راه هژمونی منطقه ای آمریکا دَر حوزه خلیج فارس، وَ راه هایِ مقابله با آن می پردازد. بدیهی اَست کِه این نقل از اَز نظرگاه یِک تحلیل گر آمریکایی وَ اَز زاویه دید منافع آمریکا وَ متحدان منطقه ای آن نگاشته شده وَ حاوی نظراتی است کِه مورد تایید مشرق نیست. اما فارغ اَز این، خواندن آن اَز باب آشنایی با دیدگاه هایِ راهبردی حاکم بَر ذهنیت سیاست ورزان آمریکایی حتما فواید خاص خود را دارد. اَز این منظر، محوری ترین بخش این نقل از اذعان نویسنده بِه قدرت دریایی سپاه پاسداران وَ اثرگذاری وَ کارآیی «تاکتیک هایِ نامتقارن دریایی» آن است.

تاکتیک نامتقارن دریایی, خلیج فارس, ندسا


دانلود اندیشکده آمریکایی «مطالعات راهبردی وَ بین المللی» (csis)منبع: مشرق نیوزامنیت کشور از برکت خون شهیدان است | مشاور فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :