مصاحبهبا اکبر رحیمی بازیگر نقش امام خمینی (ره )

تاریخ انتشار پست : 1395-3-17 دسته :
تصاویر اَز ماجرای ترور امام خمینی(ره) تا بازیگرانی کِه دَر نقش ایشان بازی کردند

بازی کردن درن قش امام(ره)کار بسیار بزرگی و بسیارسختی به خاطر سنگینی جایگاه وعظمت واقتدار امام(ره) بود.

به نقل از خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از میامی؛ اکبر رحیمی که اهل روستای محمدآبادازتوابع شهرستان میامی در استان سمنان است در سریال معمای شاه بازی کرده است و ما هم چندی پیش به سراغش رفتیم و گفتگویی با او انجام دادیم.
سین :بفرمایید ماافتخارصحبت با چه شخصیتی راداریم؟
جیم :من اکبر رحیمی متولدسال1328هجری شمسی ازروستای محمدآبادازتوابع شهرستان میامی استان سمنان ساکن تهران ومحمدآباد کاسب درمولوی تهران عضوانجمن بازیگران کشوروافتخاردارم که ازاهالی استان سمنان وشهرستان میامی هستم وبه روستایی بودنم هم افتخارمی کنم

معمای شاه, نقش امام خمینی, اکبر رحیمی

معمای شاه, نقش امام خمینی, اکبر رحیمی, میامی


سین :آقای رحیمی شما کاربازیگری راازکی آغاز کردید؟
جیم :کاربازیگری درزمان شاه هم به من پیشنهاد هایی شد ولی به علت اینکه پدرم انقلابی بود وموافقت نمی کرد نمی توانستم بازیگری کنم ولی پس پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با حضور درفیلم تیر باران درسال 1361فعالیت هنری خودم راشروع کردم
سین :بفرمائید تاکنون درچه فیلمهایی مقش آفرینی کردید؟
جیم :بالغ برپانزده فیلم ازقبیل کانی مانگاه و روز باشکوه وآتش پنهان وسریال رعنا و بحران وبشارت منجی وسریال مختارنامه وسریال جایی دردوردست وآنها هیچ کس رادوست ندارند و هم اکنون سریال معمای شاه به کارگردانی محمدرضا وزی که تقریبا بیش از50قسمت می باشد .

نقش امام خمینی, معمای شاه, معمای شاه


سین :چی شد که نقش امام خمینی(ره)رابازی کردید؟

جیم :تنها سعادتی بود که نصیب من شد وفقط خدا خواست وبه بسیاری ازافراد پیشنهاد شده بود ولی به دلیل نزدیک بودن چهره وشباهت عمده به امام(ره) وخواست خدا بود که مورد قبول واقع شد ونقش امام را بازی کنم
سین :زندگی امام (ره)زندگی ساده ای بود ایفای نقش برای شما سخت نبود؟
جیم :درنقش امام(ره) بازی کردن کاربسیاربزرگی و بسیارسختی بود نه به لحاظ سختی بخاطر سنگینی جایگاه وعظمت واقتدار امام(ره) بود ولی به عشق امام(ره) ویاد ایشان هرگز سختی های کاردیده نمی شد وبه چشم نمی آمد واگر بخواهیم نقش یک ازبزرگان تاریخ رابازی کنیم مشکل ندارد ولی نقش امام(ره) باید طوری ایفا شود که خود ایشان باشد وکاربسیار دشواری بود که بتوانم جایگاه امام(ره) راحس کنم ودرعمل پیاده کنم ولی باهمه سختی ها ودشواریها علاقه من به امام(ره)راه برایم ساده می شد چون امام رامن بسیاردوست داشتم وبه علت محبوبیت ایشان و شناخت کلیه اقشارکه از امام(ره) داشتن وحتی کودکان وپیران ما امام رادیدن وازایشان خاطره دارند وحتی درخارج ازکشور امام رادیدن به همین دلایل باید کارصد درشکل طبیعی داشت باشد ماررامشکل می کرد

اکبر رحیمی, نقش امام خمینی, میامی


سین :بفرمائید گریم چقدرطول کشید؟

جیم :گریم مرحله اول شش ساعت طول کشید ولی درمراحل بعدی سه ساعت وقت می برد وهرروز ازساعت نه صبح تا دوازده وپس ازآن کارفیلم برداری آغاز می شد وتا چهارصبح روزپس طول می کشید
سین :چه کسانی گریم وچهره شما را دیدند وتایید کردند؟
جیم :ازبعثه امام(ره) وحفظ آثار امام(ره) و حوزه علمیه قم آمدندونظردادند
سین :آقای رحیمی ازاحساس لحظه ای که به شما پیشنهاد بازی دراین نقش گران سنگ به شماشد بگید
جیم :هرگزروی پایم نمیتوانستم به ایستم وروی پای خودم نبودم درپوستم نمی گنجیدم و برای حضوردراین نقش لحظه شماری می کردم وبا خودم می گفتم نکنه که ازکسی دیگر رابرای این نقش استفاده کنند
سین :واقعا خودشما باورمی کردید روز دراین نقش باشید؟
هرگز.واین راازتوفیقات زندگی خودم می دانم وبرایم نشدنی بود که من روستایی نقش امام کبیر را بازی کنم ومن که درمحله مولوی بودم وکاسب سعادتی برایم بود که نقش امام(ره) رابازی کنم خیلی برام مهمه واین برام خیلی افتخاراست

معمای شاه, میامی, میامی


سین :آقای رحیمی بازی نقش امام(ره) چه تاثیری در شما ایجاد کرده است؟

جیم :ازموقع ای که این نقش رابازی کردم سعی می کنم همیشه کارهای امام(ره) راانجام دهم چه درعمل وگفتار وازهمه مهمترصبوری ایشان راسرمشق قرارمی دهم وسعی می کنم پیرو واقعی امام(ره) باشم ودراموراتم ثابت ترشدم واعتمادم بیشترشد وامیدم به خدابیشترشد
سین :آقای رحیمی نویسنده وکارگردان سریال 116درنوفلوشاتوکی بود؟
جیم :کارگردان آقای اکتسابی وازکارگردان های ماهروفردی بسیار خوبی هست ونویسنده وتهیه کنندش آقای عبدالحمید ادیان ودریازده قسمت تولید شد وساخت آن یکساله ونیم طول کشید وازسال 88کارآغاز وتا اواسط سال 89طول کشید ودرهمین سال ازچندین شبکه وبه خصوص شبکه جام جم درایام الله دهه فجرپخش شد
سین :آقای رحیمی شما خودت هم این مستند راازتلوزیون دیدین؟
جیم :بله
سین :بفرماوئید هنگام پخش چه احساسی داشتید؟
جیم :فقط احساس غرور وسربلندی داشتم واحساس می کردم که درزندگیم موثربودم

نقش امام خمینی, معمای شاه, میامی


سین :بفرمائید دید همشهریان کسبه محل واطرافیان پس ازبازی درنقش امام(ره) چه نغییری کرده؟

جیم :خیلی فرق کرده است ومحبت شان چندین برابر شده
سین :بازیگرنقش امام چه توقع ای از جامع امروز ایران داره ؟
جیم :مردم مابرای انقلاب جان دادندخون دادند وبرای حفظ وپاسداری ازانقلاب ازجان ومالشان گذاشتن ووباید قدردان شهدا وامام شهدا بود وباید به نیاز مردم صبور وهمیشه درصحنه رسیدگی شود وباید آگاه باشیم وحیف که بعداز اهداءاین همه شهید حاضر به گرانفروشی شویم واجعاف به مردم کنیم وبا وجود این همه شهید به طرف ماهواره های مخرب برویم وبیننده فیلم های مبتزل آمها باشیم
سین :شما مدتی درنقش ولباس امام(ره) بودید وتاحدودی احساس امام(ره) راداشتید شما فکرمی کنید اگر امام امروز دربین ما حضورداشتند ازما چه توقعی داشتند؟
جیم :ایشان فرمایشاتشان راه گشا وچراغ راه است ولی مطمعنم که توقشان امروز پشتیبانی ولی فقیه همانطورکه درسخنرانی هایشان بارها تاکید کرده بودن وپاسداری خون شهدا وهمانند خودشان که باصدای الله واکبر طاغوت وطاغوتیان رابه خاک ظلت کشانید حافظ اقتدارایران که حاصل خون شهداست باشیم ومابایدقدردان امام(ره) باشیم ،ماباید خجالت بکشیم از این که می بینیم جوانان که می توانستند زنرگی کنند الان خوابیدن وبی حجابی در جامعه عمده شود.

میامی, معمای شاه, میامی


سین :پس ازاین که نقش امام را بازی کردید دوست دارید چه نقشی را بازی کنید؟
جیم :دیگه نمی خوام درنقش دیگه ای باشم بخصوص دوستدارم اگه نقشی هم باشه فقط نقش مثبت باشه
سین :آقای رحیمی اگه بازهم به شما پیشنهاد بشه که بازهم درنقش امام(ره) بازی کنید دوست دارید چه مرحله ای اززندگی امام(ره) رابازی کنید؟
جیم :مراحلی که مردم ندیده اند مانند زندانی ها ریازت هایی که امام(ره) کشیدند تا انقلاب اسلامی به پیروزی برسد
سین :شما حاضرید مانندایشان شکنجه ورنج زندان واسارت وتبعید راتحمل کنید؟
جیم :حضرت امام(ره) درتاریخ کره زمین یکی بود وهرگز کسی دررتبه ایشان هرگز قرارنمی گیرد

نقش امام خمینی, اکبر رحیمی, میامی


سین :خاطره انگیز ترین قسمت که شما ایفای نقش میکردید چه بود؟
جیم :اون قسمتی که به امام(ره) خبر دادند شاه از ایران رفت وآماده برای برگشت به ایران شدند لذت وصف ناشدنی برایم داشت وخیلی قشنگ بود وبهترین لحظه این بود که تهیه کننده وکارگردان گفتنداگه کمی برف روی زمین بود برای ضبط این قسمت که زمستان رابه عکس می کشید بود که ناگهان تگرگ شدیدی درکاخ سعد آباد آغاز شد آنهم درخردادماه وزمین مانند برف سفید شد مانند زمستان نوفلو شاتوفضا آماده شدواین قسمت به صورتی منطقه کاملا سبز بودوبرف هم روی زمین بود ضبط شد واین لطف خدا وعظمت امام(ره) را به ما نشان داد که توانست تاریخ رازنده کند
سین :وحرف آخر رحیمی بازیگر نقش امام(ره) درمستند116روز درنوفلوشاتو.
جیم :امروز همدلی وهمزبانی نیاز واقعی جامعه ودرراستای اهداف بلند امام خمینی (ره) وهدف شهداست ودرسایه همدلی وهم زبانی می توان حافظ ارزشها ورشادت های شهدا وامام شهدا بود وسخنرانی های امام وزندگی نامه امام ووصیت نامه گهربارایشان راه گشا راه نما وچراغ راه امروز جامعه است بعد باید پشت سر ولی امرمسلمین گوش به فرمان وپشتیبان ولایت فقیه باشیم تااین انقلاب که حاصل عمر سراسربرکت امام(ره) هست پا برجابماند

نقش امام خمینی, اکبر رحیمی, نقش امام خمینی


فراخوان همایش ملی صلح و مصاحبهدر اندیشه امام خمینی (ره)

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :