پسر جوان درآتش اختلاف خانوادگی سوخت

تاریخ انتشار پست : 1395-9-22 دسته : آخرین اخبار حوادث

مرد جوان که متهم است درجریان اختلاف های خانوادگی، برادر همسرش را با بنزین به آتش کشیده است صبح دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی زالی و با حضور مستشارش، دکتر اسلامی درحالی به اتهام قتل محاکمه شد که در آخرین دفاعیاتش گفت: «من قصد کشتن برادرزنم را نداشتم، این فقط یک اتفاق بود.»


روزنامه ایران: مرد جوان که متهم است درجریان اختلاف های خانوادگی، برادر همسرش را با بنزین به آتش کشیده است صبح دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی زالی و با حضور مستشارش، دکتر اسلامی درحالی به اتهام قتل محاکمه شد که در آخرین دفاعیاتش گفت: «من قصد کشتن برادرزنم را نداشتم، این فقط یک اتفاق بود.»

پرونده این جنایت ازپنجم اسفند سال ۹۱ وبه دنبال مرگ پسر جوان افغان که در اثر سوختگی با بنزین به بیمارستان ورامین منتقل شده وبعد ازچند روزجان باخته بود، دردستوررسیدگی تیم جنایی قرارگرفت.

خانواده قربانی ماجرا دراولین تحقیقات، دامادشان یدالله- ۳۵ ساله- را عامل جنایت معرفی کردند.آنها گفتند، داماد بعد ازدرگیری ومشاجره شدید با پسرشان داود- ۲۷ ساله -اورا با بنزین به آتش کشیده است. به دنبال این اظهارات، یدالله تحت تعقیب پلیس قرار گرفت وقبل از فرار به یونان در مرز زابل شناسایی و بازداشت شد وی دراولین بازجویی ها به قتل برادر زنش اعتراف کردوبه تهران انتقال یافت. عامل جنایت صبح دیروز از زندان به دادگاه منتقل و محاکمه شد. در ابتدای جلسه، اولیای دم خواستار قصاص دامادشان شدند.

سبعد متهم پای میز محاکمه ایستاد تا به سؤالات قضات پاسخ دهد. عامل جنایت گفت: «چند روز قبل از حادثه من و همسرم مشاجره داشتیم مدتی گذشته بود و برادر زنم که تازه از مسافرت آمده بود به تصوراینکه من وخواهرش کماکان باهم اختلاف داریم به خانه ما آمد و با دیدنم چند سیلی به من زد ورفت.به خاطراینکه همسروفرزندانم درخانه پدرزنم بودند روزپس سواربرموتور برای آوردن آنها به خانه حرکت کردم.اما بین راه بنزین موتور تمام شد که خودم را به نزدیک ترین پمپ بنزین رساندم.بعد ازپرکردن یک ظرف چهارلیتری در بین راه باخودم گفتم بهتر است همسرو فرزندانم را بردارم وباهم به طرف موتور برویم.اما همین که وارد منزل پدر زنم شدم، داود دوباره به من حمله ور شد که بنزین روی زمین وروی لباس هایش ریخت.»

وی گفت:« بعد ازپایان دعوا، من سیگارم را روشن می کردم که اودوباره از پشت مرا گرفت که ناگهان شعله ور شد وسوخت.همان موقع اورا به بیمارستان منتقل کردیم حتی دراین حادثه خودم، همسرم ودیگر برادر زنم زخمی شدیم.اما متأسفانه داود پس از یک هفته جان باخت.وقتی ازمرگش باخبرشدم ازترس فرارکردم.اما باورکنید بی گناهم ونقشی دراین ماجرا نداشتم.»

بعد از پایان اظهارات متهم، قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند و بزودی رأی خود را صادر خواهند کرد.

منبع : برترینها

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :