فولاد مبارکه، شرکتی در سطح یک جهانی

تاریخ انتشار پست : 1395-8-9 دسته :

زمینه های همکاری گروه هرکولس آلمان با فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

همکاری, اصفهان, فولاد مبارکه, فولاد مبارکه شرکتی سطح جهانی

همکاری, اصفهان, فولاد مبارکه, آلمان

به نقل از طاها پخش از طاها پخش ،مدیر عامل و مالک گروه هرکولس آلمان بعد از بازدید از فولاد مبارکه گفت: با دیدن فولاد مبارکه در ایران بسیار شگفتزده شدم این شرکت از نظر مدیریت، روند سیستماتیک کار، انضباط ، تمیزی خطوط تولید و کارگاهی در سطح یک جهانی است و ما برای سرمایهگذاریهای مالی در پروژههای نورد فولاد مبارکه آمادگی کامل داریم.

طوما در باره سابقه همکاری گروه هرکولس آلمان با فولاد مبارکه گفت: از سال 1990در بخش نورد با فولاد مبارکه همکاری داشتهایم با خوشحالی باید بگویم که این همکاری پیش از تحریمها و حتی در زمان تحریمها نیز ادامه داشته است و در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

گفتنی است مدیر عامل و مالک گروه هرکولس آلمان طی دیدار و مذاکره با معاونین اجرای توسعه، تکنولوژی، اقتصادی و مالی، خرید و بهرهبرداری فولاد مبارکه زمینههای همکاری بین دو کمپانی را مورد بررسی قرار دادند.مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :