عکس های کلینتون و ترامپ از کودکی تا به امروز

تاریخ انتشار پست : 1395-8-19 دسته : مجازی

همزمان با انتخابات آمریکا، تصاویر موجود نگاهی کوتاه بر زندگی دو نامزد انتخابات آمریکا از کودکی تا به امروز می اندازد.


به نقل از خبرنگار طاها پخشطاها پخش ؛ سرانجام بعد از هیاهوی تبلیغاتی دو نامزد جمهوریخواه و دموکرات، روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از راه رسید. با وجود پیشگویی ها و پیش بینی های فراوان، هنوز مشخص نیست کدامیک از این دو نامزد به کاخ سفید راه می یابند.

حضور این دو نامزد انتخابات آمریکا در گردهمایی های تبلیغاتی و افشاگری های هر کدام، تا حدود زیادی خوی واقعی آنها را نشان داد؛ فساد اخلاقی و رسوایی های مالی دونالد ترامپ و جنایت های هیلاری کلینتون در طول زندگی، این واقعیت را پررنگ می کند که چه کلینتون پیروز انتخابات شود چه ترامپ، تغییری در سیاست های جنگ طلبانه دولت آمریکا صورت نخواهد گرفت.

تصاویر زیر از کودکی تا به امروز این دو فرد را به عکس کشیده است؛ روزهایی که آغشته به فساد، ظلم و جنایت بوده است.

کلینتون, کودکی کلینتون و ترامپ, دموکراتها, کلینتون ترامپ کودکی امروز

کلینتون, کودکی کلینتون و ترامپ, دموکراتها, نامزدهای انتخابات آمریکا, ترامپ, انتخابات آمریکا, رقابت کلینتون و دونالد ترامپ, جمهوریخواهان

رقابت کلینتون و دونالد ترامپ, جمهوریخواهان, دموکراتها, کلینتون ترامپ کودکی امروز


کودکی کلینتون و ترامپ, ترامپ, نامزدهای انتخابات آمریکا, کلینتون ترامپ کودکی امروز


جمهوریخواهان, نامزدهای انتخابات آمریکا, کلینتون, کلینتون ترامپ کودکی امروز


ترامپ, نامزدهای انتخابات آمریکا, جمهوریخواهان, کلینتون ترامپ کودکی امروز


انتخابات آمریکا, کلینتون, کودکی کلینتون و ترامپ, کلینتون ترامپ کودکی امروز


انتخابات آمریکا, جمهوریخواهان, نامزدهای انتخابات آمریکا, کلینتون ترامپ کودکی امروز


کودکی کلینتون و ترامپ, رقابت کلینتون و دونالد ترامپ, کلینتون, کلینتون ترامپ کودکی امروز


جمهوریخواهان, نامزدهای انتخابات آمریکا, رقابت کلینتون و دونالد ترامپ, کلینتون ترامپ کودکی امروز


انتخابات آمریکا, کلینتون, دموکراتها, کلینتون ترامپ کودکی امروز


رقابت کلینتون و دونالد ترامپ, نامزدهای انتخابات آمریکا, کلینتون, کلینتون ترامپ کودکی امروز


مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :