آیا افکار عمومی اشتباه می کند؟ | عباس عبدی

تاریخ انتشار پست : 1395-9-16 دسته : سیاسی

عباس عبدی - روزنامه نگار در روزنامه اعتماد نوشت: انتخاب ترامپ این گزاره را دوباره و به صورت جدی مطرح کرد که آیا می توان به افکار عمومی اعتماد داشت؟ آیا افکار عمومی اشتباه نمی کند؟


عباس عبدی - روزنامه نگار در روزنامه اعتماد نوشت: انتخاب ترامپ این گزاره را دوباره و به صورت جدی مطرح کرد که آیا می توان به افکار عمومی اعتماد داشت؟ آیا افکار عمومی اشتباه نمی کند؟

انتخابات ریاست جمهوری 96 اگر در جامعه ای پیشرفته و با وجود رسانه های گوناگون ممکن است افکار عمومی به فردی چون ترامپ رای دهند، در جوامع در حال توسعه و با زیرساخت های رسانه ای و مدنی ضعیف چه انتظاری از مردم و افکار عمومی هست؟ آیا اینها به منزله مورد سوال واقع شدن دموکراسی و پایه آن انتخابات نیست؟ برخی افراد برای حل مشکل، دموکراسی های مبتنی بر نمایندگی را بر دموکراسی های ریاستی ترجیح می دهند تا دچار مشکل عوام فریبی در سطح انتخابات ریاست جمهوری نشوند، ولی تجربه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نشان داد که مقاومت در برابر افکار عمومی ممکن است نتیجه معکوس دهد و افکار عمومی از طریق رفراندوم خود را تحمیل کند، همچنان که در بریتانیا شاهد آن بودیم.

فارغ از این نکته، به نظر می رسد که بخشی از تحلیلگران سیاسی میان نتیجه حاصل از افکار عمومی با یک تصمیم عادی فرق لازم را نمی گذارند. وقتی می گوییم که یک پزشک اشتباه کرده است، معنای آن روشن است. اساس تصمیم گیری پزشک، بر دانش پزشکی مبتنی است؛ دانشی که طی سال ها به فرد آموزش داده شده و انتظار می رود که براساس آن طبابت کند. و فرض است که هر پزشکی در هر نقطه از دنیا هنگامی که با بیمار مشابهی مواجه می شود از دستورالعمل درمانی یکسانی تبعیت کند. اشتباه پزشکی یعنی اینکه یا بیماری را درست تشخیص نداده یا آنکه تجویز را نادرست انجام داده است. به همین علت مراجع یا شوراهایی برای سنجش میزان درستی یا نادرستی تصمیمات پزشکان وجود دارد.

آیا برای هنرمندان هم می توان چنین ضابطه ای را به کار برد؟ برای مثال بگوییم که فلان نقاش در کشیدن تابلوی خود اشتباه کرده و باید تابلوی دیگری را با قابلیت های دیگری می کشید؟ پاسخ منفی است زیرا هنر نقاش، خاص خود اوست.

بسیاری از کسانی که شیوه های جدید هنری خلق کردند، از ابتدا با استقبال مواجه نمی شدند. سرنوشت شعر نو در ایران به خوبی گویای ماجراست که چرا برخی افراد این نوع شعر را نمی پسندیدند یا نادرست می دانستند و در برابرش موضع داشتند، ولی به مرور به یکی از شیوه های غالب شعری تبدیل شد.

افکار عمومی نیز تا حدی از نوع اخیر است. افکار عمومی و نتیجه آن را نمی توان در قالب مشابه با یک تصمیم پزشکی یا حل یک مساله ریاضی ارزیابی کرد. ماهیت افکار عمومی به تصمیمات مذکور هیچ شباهتی ندارد، زیرا قابلیت های لازم در فرآیند یک تصمیم قابل نقد را ندارد. افکار عمومی بیش از هر چیز یک گرایش است؛ گرایشی که تحت شرایط محیطی شکل می گیرد و اعتبار آن را نمی توان با معیارهای معمول برای ارزیابی تصمیمات تخصصی سنجید. وقتی یک دانشجو مساله ریاضی را نادرست حل کند یا یک پزشک تصمیم اشتباهی بگیرد، می توان آنان را جریمه کرد.

یا راننده ای که مرتکب تخلف می شود قابل جریمه شدن است، ولی مردمی که به یک ایده و انتخاب عمومی می رسند را نمی توان مجازات کرد یا حتی مورد سوال جدی قرار داد. در این موارد کسانی که آن تصمیم را نگرفته اند و به ظاهر در آن مشارکت نداشته اند، نیز در شکل گیری چنین تصمیمی نقش دارند. برای نمونه رای دادن به ترامپ را نمی توان صرفا محصول اراده مثبت بخشی از جامعه به ترامپ دانست بلکه چه بسا مخالفان این اراده در شکل گیری آن نقش بسیار مهمی دارند. نمونه آن انقلاب هاست. انقلاب ها بیش از آنکه محصول اراده انقلابیون باشد، ناشی از عملکرد و رفتار ضد انقلابیون و حکومت های استبدادی نیز هست.

درباره درستی یا نادرستی افکار عمومی نمی توان به راحتی قضاوت و داوری کرد. بیش از هر چیز باید کوشید آن را فهمید و درک درستی از آن پیدا کرد. باید علل شکل گیری آن را یافت. بی توجهی به افکار عمومی یا رودررویی با آن ممکن است نتیجه ای کاملا برتصویر انتظار داشته باشد. این مساله به ویژه هنگامی که افکار عمومی دارای خصلت سلبی است، اهمیت دارد.

به عبارت دیگر گرایش به یک ایده یا شخص در برخی از موارد بیش از آنکه به علت قابلیت های مثبت یا ارزش های مفید آن ایده یا شخص باشد، ناشی از نفرت یا نفی جبهه مقابل است و افکار عمومی برای پرهیز از طرف مقابل به سوی فردی گام می نهند که اصالتا علاقه ای به او ندارند. حتی مواردی پیش می آید که به بدترین افراد رای می دهند تا نشان دهند این بدترین را به طرف مقابل ترجیح می دهند.

افکار عمومی، در مواردی بی رحم است. ولی کسانی که با این بی رحمی مواجه می شوند، خود را در موقعیت مظلومیت تعریف و تصور می کنند، در حالی که این بی رحمی نتیجه و واکنشی به بی رحمی های همین مظلوم نماها در طول زمان زیادی است که علیه مردم اعمال کرده اند و اکنون به یکباره مجال بروز پیدا می کند. هدف تبرئه یا دفاع از افکار عمومی نیست. هدف شناختن مسوولان اصلی در شکل گیری این افکار عمومی است. به ویژه کسانی که مسوول هستند و هنوز متوجه مسوولیت خود نیستند. کسانی که خود را در مقام داوری افکار عمومی قرار می دهند، دست شان به این مشکل آلوده تر است. از این منظر اگر نگاه کنیم قضاوت مان به انتخابات سال ١٣٨٤ ایران و ٢٠١٦ امریکا عوض یا تعدیل خواهد شد.

منبع: برترینها

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :