نحوه تولید فروسیلیس و کاربرد آن

تاریخ انتشار پست : 1394-10-17 دسته : گزارش علمی
سیلیسیم بیشترین عنصر پوسته زمین بعد از اکسیژن هست و در طبیعت معمولاً به صورت کوارتز یافت می شود. اخیرا از سیلیسیم در صنعت استفاده های گوناگونی شده اما یکـی از آلیـاژ هـای آن کـه کـاربرد وسیعی پیدا نموده است "فروسیلیس" می باشد.

فروسیلیس,محصول شرکت آلیاژ سازان اشتهارد,سیلیسیم
فروسیلیس، یکی از محصولات  شرکت آلیاژ سازان اشتهارد است

فروسیلیس آمیژانی هست از آهن و سیلیسیم که از طریق حرارت دادن ، احیا ء و ذوب سنگ آهن و سیلیس (کوارتز) توسط کربن ، عمدتا در کورههای قوس الکتریکی تولید می شود. نسبت ترکیبی آن عمدتا از 10 تا 90 درصد سیلیسیم و بقیه آهن هست. در همین حال عناصرناخالصی نظیر منگنز ،کرم فسفر ، گوگرد و آلومینیم در مقادیر کمتر از 5/0 درصد در فروسیلیس می توانند حضور داشته باشند . کربن به عنوان ناخالصی (ناخواسته) و همچنین به عنوان عنصر سوم در انواع فروسیلیس هاحضور دارد .

فروسیلیس چگونه تولید می شود؟

شرکت آلیاژ سازان اشتهارد,نحوه تولید فروسیلیس,فروسیلیسم
طرز ساخت فروسیلیس

پایه تولید فروسیلیس واکنش های کربوترمی است. و بر اساس واکـنش هـای احیـائی مـواد، شامل؛ سیلیس ( سنگ کوارتز ) و اکسید آهن و با افزودن انرژی الکتریکیبه همراه مواد احیاء کننده شامل؛ کـربن در دمای مناسب احیاء شده و "فروسیلیس" تولید می شود.

در این فرآیند مواد اولیه اعم از سنگ سـیلیس دانـه بندی شده و پوسته اکسیدی به همراه مواد احیاء کننده نظیر ذغال سنگ، کک و ذغال چوب از طریق انبـارهای روزانه توسط سیستم انتقال مواد وارد کوره ذوب می شوند. این شارژ توسـط الکتـرود هـایی با شـدت جریان حـدود 120 کیلـو آمپـر و در دمـایی حـدو د 2500 درجـه سـانتیگراد و طـی یـک پروسـه الکتـرو متالورژیکی احیاء و ذوب می شود.

فروسیلیس و عملیات ذوب ریزی
عملیات ذوب ریزی در کارخانه (صنایع آلیاژ سازان اشتهارد) به طور متوسـط هـردو ساعت یک بار انجام و فروسیلیس تولیدی پس از تخلیه در بستر های مخصوص منجمد شده و پـس از سرد شدن توسط سنگ شکن خرد و با دانه بندی های متفاوت به صورت فله و یا در کیسه های بزرگ روانه بازار می شود.

فروسیلیس در صنعت,صنایع متالورژی,فروسیلیسـیم
مصرف کنندگان فروسیلیس چه افرادی هستند؟
بزرگ ترین مصرف کنندگان فروسیلیس کشور، کارخانه های فولادسازی هستند که نزدیک به 38 هزار تن از کل فروسیلیس مصرفی در سال را به خود اختصاص داده اند. ریخته گری ها (مانند شرکت ریختگری پولادیر) نیز مصرف کننده این ماده هستند که با احتساب مصرف فولادسازان، کل مصرف کشور به حدود 50 هزار تن می رسد.

فروسیلیس و پیشرفتی ارزشمند
نیاز صنعت کشور به فروآلیاژها از جمله فروسیلیس تا قبل از احداث شرکت داخلی به طور کامل از طریق واردات تامین می شد. اما امروزه با احداث کارخانه های فروآلیاژ و همچنین گسترش صنعت فروآلیاژسازی در کشور ضمن تأمین قسمتی از نیاز داخلی به فروسیلیس، امکان صادرات فروآلیاژها نیز وجود دارد.

مصرف کنندگان فروسیلیس,فروسیلیس در صنعت,صنایع متالورژی
ارزش ویژه ی فروسیلیس در صنعت
فروسیلیس یکی از آمیژانهای مورد استفاده در صنایع مختلف ، به خصوص صنایع متالورژی هست و از این نظر اهمیت بالائی دارد . چگونگی کاربرد این ماده در صنعت تا حدود زیادی به نسبت آهن و سیلیسیم موجود در آن و همچنین ناخالصیهای متعارف بستگی دارد.

• فروسیلیس در صنایع متالورژی به عنوان عنصر آلیاژی، جوانه زا و اکسیژن زدا
• و سیلیسیم تقریباً خالص در صنایع الکترونیکی به عنوان نیمه هادی و یکسوکننده می تواند کاربرد داشته باشد.
علاوه بر آن مشتقات ترکیبی سیلیس در ساخت رزینهای سیلیسیمی ، لعاب ها، لاستیک و… استفاده می شود .

چرا به فروسیلیس نیاز داریم؟
نیاز اصلی و اساسی ما به فروسیلیسیم در صنایع ریخته گری و تولید فولاد، به شرح زیر است:
1- اکسیژن زدا:فروسیلیسیم در صنایع تولید فولاد به عنوان اکسیژن زدا کاربرد عمده دارد.

2- عنصر آلیاژی: سیلیسیم یکی از عناصـر آلیـاژی مهـم در آلیـاژ هـای آهنـی و غیـر آهنـی اسـت از فروسیلیسیم برای افزودن سیلیسیم به چدن یا فولاد آلیاژی استفاده می کنند .

3- جوانه زا: به علت گرافیت زائی بالای سیلیسیم، فروسیلیسیم به عنوان جوانه زا در تولید انواع چـدنهای خاکستری کاربرد دارد.

4- ماده احیاء کننده در تولید سایر فروآلیاژ ها:
وقتی فروسیلیس در ریخته گری فولاد مورد اسـتفاده قرار می گیرد استحکام، سختی، الاستیسیته و قابلیت مغناطیسی آن افزایش می یابد. بـا افـزودن فروسیلیس به مذاب همچنین می توان از تشکیل کاربید های ناخواسته جلوگیری کرد.

5- تولید فولاد های نسوز

6- صنایع شیمیایی
البته در حال حاضر استفاده عمده فروسیلیس در ایران برای اکسیژن زدایی فولاد در پاتیل فولاد بر و جوانـه زایی در ریخته گری چدن های خاکستری، استفاده به عنوان عنصر آلیاژی در فولادهای آلیـاژی مـی باشـد.

فروسیلیس را به خاطر بسپارید...
تولید فروسیلیس فرآیند مداوم و پیچیده ای هست که به پارامترهای متعددی بستگی داشته واین پارامترها مانند حلقه های زنجیر می باشند که از به هم پیوستن آنها محصول مورد نظر تولید می گردد. مهمترین پارامتر های فروسیلیس عبارتند از:
1) تجهیزات تولیدی، پشتیبانی و آزمایشگاهی مناسب
2) مواد اولیه شارژ مرغوب (عیار بالا، خاکستر کم، واکنش پذیری خوب و مقاومت مکانیکی بالا)
3) کنترل کیفیت مواد اولیه و نسبت های شارژ و محصول تولیدی
4) نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده
5) راهبری صحیح کوره قوس الکتریک در فرآیند تولید فروسیلیس
هر یک از پارامترهای فوق تاثیر خود را بر فرآیند تولید فروسیلیس داشته و هر کدام به نوبه خود می تواند سر منشاء یکی از مشکلات کمی و یا کیفی تولید باشد.

فروسیلیس و جوانه زایی
سیلیسیم عنصری است به شدت گرافیت زا. به طوری که تشکیل گرافیت ها در انـواع چـدن هـا بـه حضـور سیلیسیم به عنوان عنصر آلیاژی و گرافیت های ظریف، به تلقیح سیلیسیم (بـه صـورت فروسیلیسـیم) در مراحل انتهایی ذوب وقبل از بار ریزی بستگی دارد.

قابلیت جوانه زایی سیلیسیم به مقدار سیلیسیم موجود در ترکیب و یا آمیژان بستگی دارد. از طرف دیگر چنانچه از سیلیسیم خالص به این منظور استفاده شود امکان عدم انحلال کامل آن وجود دارد و به همین منظور در اکثر موارد از آمیژان های آهن و سیلیسیم بـا نسـبتهای ترکیبی 70 تا 90 % سیلیسیم استفاده به عمل می اید. میزان مصرف سیلیسیم به عنوان عنصر جوانـه زا در تمام چدن های گرافیتی در حدود 6/0 تا 1 % گزارش شده است که اگر این نسبت با فروسیلیسیم 75 % سنجیده شود حدود 1 تا 5/1 % و به عبـارت دیگـر مقـدار مـواد جوانـه زا حـدود 10 تـا 15 کیلوگـرم فروسیلیسیم برای تولید هر تن چدن گرافیتی است.

علاوه بر آن سیلیسیم به عنوان جوانه زا به صورت سیلیسیم – کلسید 2SiCa نیز به کار می رود که حضور کلسیم در آن عاملی برای گوگرد زدایی و تشدید اکسیژن زدایی نیز محسوب می شود.

نوشته توسط کارشناس شرکت آلیاژ سازان اشتهارد فعال در زمینه تولید فروسیلیس در ایران
فروسيليس ايران تاريخچه و اهداف : كارخانه فروسيليس ايران (شركت سهامي عام) در سال 1360، توسط شركت فروسيليس ايران و به همت مؤسسين آن كه خود از صنعت گران خبره و باتجربه در ... حضور شركت فروسيليس غرب پارس در دوازدهمين نمايشگاه بين ... 24 آبان 1394. شركت فرو سيليس غرب پارس از شما عزيزان جهت بازديد از غرفه ي خود در دوازدهمين . شركت فروسيليس غرب پارس (سهامي خاص ) در تاريخ 11 / 2 / 89 تحت شماره 9150 و با سرمايه اي بالغ بر 23 ميليارد ريال در اداره ثبت شركتها در استان همدان به ثبت ... شركت فروسيليس غرب پارس يكي از چندين شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (ميدكو) بوده كه سرمايه گذاران اصلي آن ، واحدهاي عمده توليد فولاد، از جمله ... معنی وازه فروسیلیس چیست؟ - مشاوره تبیان واژه ی انگلیسی فروسیلیس Ferrosilicon می باشد که آلیاژی از آهن و سیلیس با محتوای متوسط سیلیس به میزان 15 تا 90 درصد وزنی می باشد. این آلیاژ نسبت بالایی از ... شرکت فروسیلیس ایران تولید فروسیلیسم مورد استفاده در صنایع فولاد و چدن ،پودر میکرو سیلیکا. انتقاد از صدور بی‌رویه جواز تاسیس در صنعت فروسیلیس مدیرعامل شرکت فروسیلیس ایران با انتقاد از سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوزهای بی‌رویه در حوزه تولید فروسیلیس اظهار کرد: در حال ... [PDF]بررسی مشخصات وكاربرد پودر میکروسیلیکا تولید شده در ...

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :